Iemand spreken over wetenschappelijke integriteit

Twijfel je over je eigen aanpak in je onderzoek? Of vermoed je dat iemand anders bijvoorbeeld data of bronnen manipuleert, resultaten onjuist presenteert, onzorgvuldig met gegevens omgaat of afhankelijk is van politieke of commerciële invloeden? Het is belangrijk hier niet mee rond te blijven lopen maar contact op te nemen en de situatie te bespreken.  

Facultair contactpersoon wetenschappelijke integriteit 

Heb je twijfels of vragen over de wetenschappelijke integriteit van je eigen aanpak of van iemand in je omgeving? Bijvoorbeeld een medestudent, docent, collega of begeleider? Dan kan je als student of medewerker terecht bij een van de facultaire contactpersonen wetenschappelijke integriteit.

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem? 

Deze contactpersonen helpen je om schendingen van de wetenschappelijke integriteit te voorkomen en geven advies voor een zorgvuldige en integere aanpak. De facultair contactpersoon is in principe een eerste aanspreekpunt, maar je kan ook altijd terecht bij een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. De facultair contactpersoon kan als dat nodig is ook doorverwijzen naar de universitaire vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit.

Contact

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Twijfel je over de zorgvuldigheid of integriteit van handelen in de wetenschap van een student of medewerker? Dan kan je ook terecht bij de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit. De vertrouwenspersonen zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen en advies. In sommige situaties kunnen ze bemiddelen, of een probleem proberen op aan andere manier op te lossen.

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem?

De vertrouwenspersoon is neutraal. Als je contact opneemt hoor je ook meer over de mogelijkheid om een klacht in te dienen om te laten onderzoeken. De vertrouwenspersoon kan je eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht. Eventuele vervolgacties worden alleen met jouw toestemming ondernomen en de gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit zijn er ook voor studenten en onderzoekers van UMCU. 

Contact

Er zijn twee vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit. Iris Engelhard en Hieke Huistra. Je kunt rechtstreeks contact opnemen als je voorkeur hebt om één van hen specifiek te spreken, of mailen naar het e-mailadres dat door beiden gelezen wordt.

Commissie wetenschappelijke integriteit

Als je een officiële klacht in wilt dienen, dan wordt deze onderzocht door de universitaire commissie wetenschappelijke integriteit.

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem?

De commissie wordt ondersteund door juristen van de afdeling Juridische Zaken en brengt op basis van haar onderzoek advies uit aan het College van Bestuur. De volledige klachtenprocedure kun je bekijken in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Utrecht (pdf).

Contact

Deze commissie staat per 1 september 2020 onder voorzitterschap van Hans Heesterbeek.  

Je kunt een klacht indienen bij de Commissie wetenschappelijke integriteit door een e-mail te sturen aan secr.jz@uu.nl.

Wetenschappelijke integriteit

Meer weten over integer handelen in de wetenschap?

Lees meer over wetenschappelijke integriteit