Onderwijs

Onze afdeling is betrokken bij een aantal bachelor- en masteropleidingen. Daarnaast verzorgen we het algemeen didactische deel van alle eerstegraads lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht. Hierbij werken we nauw samen met andere faculteiten, die het vakdidactische deel verzorgen. Bovendien bieden we samen met andere faculteiten de educatieve minors aan die opleiden voor een tweedegraads lesbevoegdheid.