Onderzoek

Docent voor een groep

In ons onderzoek naar leren en onderwijzen komen de volgende vragen aan bod:
 

  • Wat is er nodig om leerprocessen te verbeteren?
  • Hoe kunnen leerlingen en studenten hun leerprestaties verbeteren?
  • Hoe kunnen docenten hun vakbekwaamheid verbeteren?
  • Hoe kunnen ICT-middelen optimaal ingezet worden?
  • Wat is de rol van de docent in het onderwijsleerproces?
  • Hoe kan het sociale klimaat in de klas worden verbeterd?

Onderzoeksprogramma Education and Learning

Download PDF