• Wat zijn effectieve methoden om mensen te laten leren?

 • Aan welke eisen moet een educatieve game voldoen?

 • Hoe gaat een leerkracht in de klas om met verschillende leerbehoeften?

 • Hoe maak je een museumbezoek leerzaam?

Onderwijs en leren in verschillende contexten

In de opleiding Onderwijswetenschappen staan onderwijs en leren centraal. Het gaat daarbij om leren in verschillende leeftijdsfasen, op allerlei niveaus en in verschillende contexten. Bijvoorbeeld het leren van kinderen op basisscholen, studenten in het hoger onderwijs of het leren op de werkplek van werknemers in bedrijven. Actuele thema’s binnen onderwijswetenschappen zijn: motivatie en leren, invoeren van nieuwe onderwijsmethodes, effectief inzetten van ICT voor onderwijs en leren en feedback leren geven en ontvangen.

Tijdens je studie kun je specialiseren in een van de volgende thema's:
 

 • Onderwijswetenschappen algemeen
 • Leren van het individu
 • Leren binnen organisaties
 • Onderwijzen en de docent
 • Onderzoek

Ontwerpen, onderzoeken en adviseren

Je leert (digitale) onderwijsvormen en -methoden te ontwerpen en te onderzoeken. Ook doe je vaardigheden op om te adviseren over het gebruik daarvan. Je bestudeert de psychologie van onderwijs- en leerprocessen, onderwijs- en scholingsbeleid, de organisatie van scholen en bedrijven, de rol van de docent en de inhoud en vormgeving van lesmateriaal. Steeds met het doel het leren en ontwikkelen van mensen te stimuleren.

Ik hoop een expert te worden in het vormgeven, overbrengen en ontvangen van onderwijs.

Leerprocessen verbeteren

Als onderwijswetenschapper draag je bij aan het ondersteunen en verbeteren van leerprocessen in diverse omgevingen. Leerprocessen hebben niet alleen te maken met het leren van kennis en vaardigheden, maar ook met de condities waaronder dit verloopt. Denk aan het gebruik van informatietechnologie, de inrichting van een klas of studieplek, de optimale vormgeving van trainingen en de mogelijkheden van het verwerven van vaardigheden op latere leeftijd.

Onderwijswetenschappen studeren, iets voor jou?

Wil je meewerken aan de verbetering van onderwijs? Vind je het leuk om iets te ontwerpen? Doe je graag onderzoek? Vind je het interessant om samen met anderen te werken aan complexe en uitdagende vraagstukken? Dan is Onderwijswetenschappen een studie voor jou!

Samenvatting

Vorm:
 • Voltijd
 • Deeltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
 • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2021-2022): € 1.084
 • Instellingstarief 2021-2022: € 8.006 (EU), € 9.326 (niet-EU)
Aangeboden door:
Sociale wetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
50003