Duurzame bedrijfsvoering

De Universiteit Utrecht werkt aan een campus waar duurzaamheid door iedereen gezien, gevoeld en beleefd wordt. Door circulair te bouwen en te renoveren, de biodiversiteit op de campus te vergroten, het energieverbruik terug te dringen en energie uit hernieuwbare bronnen te winnen, werkt de universiteit aan een duurzame campus.

We verbinden kennis over duurzaamheid uit onderwijs en onderzoek aan de bedrijfsvoering. En we benutten onze eigen bedrijfsvoering en onze gebouwen en terreinen door een omgeving te bieden voor wetenschappelijk onderzoek. We focussen op drie Sustainable Development Goals: Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), Klimaatactie (SDG 13) en Leven op Land (SDG 15).

CO2-footprint

Universiteit Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Sinds 2014 publiceert de universiteit jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door activiteiten van de organisatie. De totale CO2-uitstoot in 2022 bedroeg 30.680 ton.

Naar de CO2 footprint

In 2022 hebben we de volgende stappen gezet:

Zero Waste
CO2 neutraal
Biodiversiteit