Duurzaamheid in onderzoek

De duurzaamheidscrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De opwarming van onze atmosfeer en oceanen, de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, het verlies aan biodiversiteit en de vervuiling en aantasting van onze bodem, water en lucht. Wat nodig is, is een geïntegreerde aanpak.

Steeds meer benadert de UU maatschappelijke en wetenschappelijke vragen daarom vanuit multidisciplinair perspectief. Door een combinatie van kennis en inzichten uit verschillende disciplines draagt de universiteit bij aan verduurzaming, zowel op lokaal, regionaal als mondiaal niveau.