Willem C. van Unnikgebouw

Van Unnik

Het Willem C. van Unnikgebouw is een toren van 76 meter, met een laag deel eraan vast, gelegen aan de Heidelberglaan, middenin het Utrecht Science Park (USP). Met 22 verdiepingen is dit het hoogste gebouw van de Universiteit Utrecht en daarmee een herkenbaar gebouw, een landmark. Op dit moment verkeert het gebouw bouwkundig en technisch in slechte staat en voldoet het niet meer aan de eisen van de tijd. De verschillende delen staan leeg. Het lage deel aan de oostzijde, waar ook onderwijsruimtes waren, is in 2021 al gesloopt. Op die plek komt straks een plein. De toren en het deel waar café The Basket zit, blijven behouden. De toren wordt herontwikkeld tot een onderwijs-, onderzoeks- en kantoorgebouw van de UU.

Zichtbaar duurzame herontwikkeling

Door het gebouw te herontwikkelen in plaats van te slopen, gebruiken we minder grondstoffen en gebruiken we het stevige skelet opnieuw. De ambitie is zelfs om de herontwikkeling tot een voorbeeld te maken van het duurzaam hergebruiken van een bestaand pand. Als het Van Unnik klaar is, is het gebouw energieneutraal. Het wordt ontwikkeld met de nieuwste kennis en technieken op het gebied van circulaire en gezonde gebouwen. Van binnen en er buiten creëren we een uitnodigende plek die ontmoeting, verbinding en samenwerking stimuleert. Op de begane grond komen bijvoorbeeld publieke functies. Zo versterkt het Van Unnikgebouw straks, samen met het Kruytgebouw, de levendigheid in het centrumgebied en is het onderdeel van het bruisende hart van de campus.

Aanpak in twee fases

Om het gebouw weer als nieuw en toekomstbestendig te maken, pakken we het grondig aan. Eerst worden de installaties zoals verwarming en luchtcirculatie zo veel mogelijk uitgeschakeld. Dan wordt de binnenkant helemaal leeggehaald. Al het materiaal, zoals deuren, lampen, tapijt en elektriciteitskabels wordt op materiaalsoort gescheiden afgevoerd voor hergebruik. Daarna kan het asbest zorgvuldig verwijderd worden een uiteindelijk wordt de gevel duurzaam gesloopt. Alleen het skelet van de hoogbouw blijft staan. Dan begint de opbouw van een nieuwe gevel. Aan de binnenkant worden alle installaties vernieuwd en de ruimtes worden heringedeeld aan de wensen van de gebruikers. Het eindresultaat is een compleet herontwikkeld gebouw op met een verlenging van de levensduur van minimaal vijftig jaar.

Planning

De binnensloop en asbestsanering starten eind 2022. Daarna volgt de duurzame sloop van de gevel. Parallel hieraan maken we het ontwerp. Met dat ontwerp in de hand volgt het opbouwen. We verwachten dat het gebouw in 2028 in gebruik genomen kan worden.

Toekomstbestendige huisvesting

De Universiteit Utrecht bouwt aan duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor alle gebruikers, waar zij optimaal kunnen studeren, onderzoeken en werken aan de uitdagingen van morgen. Dit gebeurt op basis van het Strategisch Huisvestingsplan. Door efficiënte en duurzame huisvesting te realiseren, verlagen we niet alleen de energiegebruik, maar blijven ook de huisvestingslasten beheersbaar. Zo kunnen we meer investeren in onderwijs en onderzoek.
 

Historie

Als een van de eerste gebouwen in het USP ging voor het Van Unnikgebouw in 1967 de schop de grond. In 1969 werd het opgeleverd. De aanleiding voor de bouw was acute ruimtenood voor onderwijs en kantoorpersoneel bij de universiteit. Tot ontwerp en bouw van dit gebouw is zeer snel besloten. Dat was mogelijk doordat er al een ontwerp van soortelijke torens beschikbaar was van architectenbureau Lucas & Niemeijer. De ‘broer- en zuster’ torens staan nu nog in Den Haag, Rijswijk, Groningen en Utrecht. Ook de bouwmethode droeg bij aan de snelle oplevering met het zogenoemde jackblocksysteem. Een kelder werd uitgegraven, en in de daar ontstane werkput werden 127 hydraulische vijzels geplaatst. Vervolgens werd het betonnen dak gestort, waarna er telkens één etage omhoog werd gevijzeld. In de loop der jaren is het bewoond geweest door verschillende faculteiten en stafdiensten.

Meer informatie 

Heb je vragen over dit project? Of wil je meer weten over de werkzaamheden? Mail dan naar vanunnik@uu.nl. Wij helpen je graag.