Academische plechtigheden

In het Academiegebouw vinden academische plechtigheden plaats zoals promoties, oraties, buluitreikingen, Opening Academisch Jaar en de Dies. De begeleiding van de promoties en oraties wordt verzorgd door de pedel.