Bureau Pedel

Bureau Pedel verzorgt de begeleiding van promoties, oraties en andere academische plechtigheden. Neem direct contact op met één van onze medewekers of stuur een e-mail naar pedel@uu.nl.

Coronavirus: update

Zie voor het laatste nieuws rond academische plechtigheden: coronavirus - congressen & bijeenkomsten

Belangrijke informatie voor PhD-kandidaten en (co)promotoren

Vanaf 1 juni 2020 wijzigt het boekingssysteem van Bureau Pedel. Promovendi kunnen pas een promotiedatum reserveren bij de Pedel nadat het manuscript door de promotor(en) is goedgekeurd en de beoordelingscommissie is ingesteld. De kandidaten ontvangen daarvan automatisch een bericht vanuit MyPhD.