Bureau Pedel

Bureau Pedel verzorgt de begeleiding van promoties, oraties en andere academische plechtigheden. Neem direct contact op met een van onze medewerkers of stuur een e-mail naar pedel@uu.nl.

Belangrijke informatie voor PhD-kandidaten en (co)promotoren

Vanaf 1 juni 2020 wijzigt het boekingssysteem van Bureau Pedel. Promovendi kunnen pas een promotiedatum reserveren bij de Pedel nadat het manuscript door de promotor(en) is goedgekeurd en de beoordelingscommissie is ingesteld. De kandidaten ontvangen daarvan automatisch een bericht vanuit MyPhD.

Judith Jens
Telefoonnummer: (030) 253 82 59
Adres
Domplein 29
3512JE Utrecht

Suzanne van Vliet
Telefoonnummer: (030) 253 82 59
Adres
Domplein 29
3512JE Utrecht

Gitta Vink-Thoen
Telefoonnummer: (030) 253 82 59
Adres
Domplein 29
3512JE Utrecht