Bureau Pedel

Bureau Pedel verzorgt de begeleiding van promoties, oraties en andere academische plechtigheden. Neem direct contact op met één van onze medewekers of stuur een e-mail naar pedel@uu.nl.

Coronavirus: sinds 1 juli academische plechtigheden 

Sinds 1 juli heeft de UU het Academiegebouw weer in gebruik genomen voor academische plechtigheden, waarbij de prioriteit ligt bij promoties, oraties en diploma-uitreikingen. Een beperkt gezelschap kan aanwezig zijn. De pedel neemt reserveringen voor promoties aan via 030-253 82 59 of pedel@uu.nl

Belangrijke informatie voor PhD-kandidaten en (co)promotoren

Vanaf 1 juni 2020 wijzigt het boekingssysteem van Bureau Pedel. Promovendi kunnen pas een promotiedatum reserveren bij de Pedel nadat het manuscript door de promotor(en) is goedgekeurd en de beoordelingscommissie is ingesteld. De kandidaten ontvangen daarvan automatisch een bericht vanuit MyPhD.