Bureau Pedel

Bureau Pedel is verantwoordelijk voor een goed verloop van promoties, oraties en andere academische plechtigheden.

De Pedel; v.l.n.r.: Suzanne van Vliet, Judith Jens en Gitta Vink-Thoen.

Promoties

Bureau Pedel begeleidt promovendi bij het laatste traject van hun promotie. Zodra de beoordelingscommissie officieel is ingesteld, mogen promovendi per e-mail contact opnemen met de pedel.

Bureau Pedel helpt promovendi met:

  • het vastleggen van de promotiedatum;
  • het vaststellen van het titelblad van het proefschrift;
  • praktische instructies voor de verdediging zelf.

Klik hier voor meer informatie over promoveren bij de UU.

Oraties

Nieuw benoemde hoogleraren kunnen contact opnemen met Bureau Pedel vanaf de dag dat hun benoeming is ingegaan.

Bureau Pedel helpt hoogleraren met:

  • het vastleggen van de oratiedatum;
  • het opstellen van de uitnodigingen;
  • praktische informatie over de oratie zelf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Pedel via pedel@uu.nl

Agenda

Bekijk de agenda voor een overzicht van de geplande oraties, afscheidscolleges en promoties in het Academiegebouw.

Contact

Neem bij vragen contact op met een van de pedellen, Judith Jens, Gitta Vink-Thoen en Suzanne van Vliet. Contact gaat bij voorkeur via e-mail: pedel@uu.nl anders per telefoon 030-253 8259