In het Academiegebouw studeren studenten af, vinden promoties en oraties plaats. Het is een huis voor debat, lezing en conferentie. Jaarlijks trekt het Academiegebouw tussen de honderd- en tweehonderdduizend bezoekers.

Het Academiegebouw aan het Domplein is het hart en het gezicht van de Universiteit Utrecht.