Informatie voor deelnemende ouders

Ouder en kind
Foto: iStock

Met  het onderzoek ‘Waar hoor ik thuis?’ willen we meer zicht krijgen op hoe jongeren zich voelen na de scheiding van ouders, waar ze zich thuis voelen en met wie ze kunnen praten. Met die informatie kunnen wij betere uitspraken doen over hoe ouders en jongeren het beste om kunnen gaan met een scheiding.

Vergoeding

Behalve dat u deelneemt aan een belangrijk onderzoek en bijdraagt aan een toename van kennis over het welzijn van jongeren na scheiding, krijgen jongeren en ouders na elk van de drie meetmomenten ieder een cadeaubon van €10,-. 

Als u dat wilt, brengen wij u op de hoogte van de resultaten van het onderzoek, waardoor u zelf ook meer kennis opdoet over de ontwikkeling van tieners die opgroeien in twee huizen na scheiding en welke factoren hier belangrijk in zijn.