Hoe en waar voelen jongeren zich thuis als ze opgroeien met meer dan één thuissituatie?

Met het onderzoek ‘Waar hoor ik thuis?’ willen we meer zicht krijgen op hoe jongeren zich voelen na de scheiding van ouders, waar ze zich thuis voelen en met wie ze kunnen praten. Om dit te onderzoeken hebben we jongeren tussen de 12 en 18 jaar en hun ouders gevraagd om tijdens 3 verschillende meetmomenten, verspreid over ruim 2 jaar, vragenlijsten in te vullen en deel te nemen aan interviews en observaties. Met die informatie willen wij in de toekomst betere uitspraken doen over hoe ouders en jongeren het beste om kunnen gaan met een scheiding.

Op dit moment is de 1e meetronde voorbij en aanmelden voor het onderzoek is dus niet meer mogelijk.

Heb je interesse in de onderzoeksresultaten? Hou dan deze website in de gaten.

Meer over het onderzoek