Wat houdt het onderzoek in?

Kruispunt

In dit onderzoek willen wij gezinnen graag meerdere keren vragenlijsten voorleggen. Dit geeft ons de kans om verandering te onderzoeken, en na te gaan wat vooraf gaat aan wat. Het onderzoek bestaat daarom uit 3 verschillende meetmomenten. De eerste vlak na de aanmelding. Het tweede en het derde meetmoment zullen 9 maanden na het voorafgaande meetmoment plaatsvinden. Daarnaast willen wij bij een aantal gezinnen tijdens een huisbezoek uw kind interviewen, en een discussie- en speltaak doen met u en uw kind samen.

Aanvullend onderzoek

Een aantal van de jongeren die deelnemen zullen wij (met uw toestemming) thuis bezoeken om wat aanvullende vragen te stellen tijdens een interview. Ook zullen wij bij een aantal deelnemers ouder en kind observeren tijdens een discussie- en speltaak. Dit huisbezoek zal maximaal 2 uur duren.

Omdat niet alle jongeren met dit aanvullende onderzoek meedoen, weten we op dit moment nog niet precies of uw kind hieraan meedoet. Bij aanmelding van het onderzoek, zullen we u vragen of u en uw kind aan deze aanvullende meting willen deelnemen. Als u voor deze aanvullende metingen geen toestemming geeft, kunt u wel deelnemen aan het vragenlijstonderzoek.