Wat is het doel van het onderzoek?

Kind komt thuis
Foto: iStock

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen en jongeren de scheiding van hun ouders mee. Dit leidt vaak tot verhuizingen, veranderingen in gezinsroutines en meer instabiliteit in het leven van kinderen.

Het gevoel van ergens “thuishoren” of “erbij horen” kan hierdoor onder druk komen te staan. We weten dat het gevoel ergens bij te horen belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van jongeren. De meeste kennis die wij momenteel hebben over deze basisbehoefte van jongeren is gebaseerd op gezinnen waarbij de ouders nog bij elkaar zijn. We weten nog niet hoe het gevoel ergens bij te horen zich ontwikkelt als kinderen opgroeien in twee verschillende huizen, of opgroeien in één huis waar niet (altijd) alle gezinsleden aanwezig zijn.

Welke omstandigheden na een scheiding versterken of belemmeren het gevoel van jongeren dat ze erbij horen? Hoe draagt dit gevoel bij aan het welbevinden van tieners? Zodra wij meer zicht krijgen op omstandigheden na een scheiding die het gevoel ergens thuis te horen belemmeren of versterken, kunnen wij betere uitspraken doen over hoe ouders en jongeren het beste om kunnen gaan met een scheiding en het opgroeien in twee verschillende huizen. Dit kan bijdragen aan de verbetering en ontwikkeling van bestaande en nieuwe ondersteuningsprogramma’s.

 

Voor ons onderzoek werken wij samen met de volgende partners

Samenwerkingspartners Waar hoor ik thuis