Wat is het doel van het onderzoek?

Meisje bij de voordeur
Foto: Ed van Rijswijk

Er zijn in Nederland veel kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken: wel 70.000 thuiswonende kinderen per jaar. Er is dus een grote groep jongeren die zoiets als jij heeft meegemaakt. Vaak veranderen er dan veel dingen in je leven. Verhuizen naar een ander huis, wisselen tussen het huis van je vader en je moeder.

Helaas weten wij nog niet zo veel over hoe jongeren zich voelen als ouders gescheiden zijn. Hoe is het als je niet altijd met je vader of moeder kan praten? Hoe is het als je regelmatig wisselt van huis? Voel je je thuis in de buurt waar je vader woont en/of de buurt waar je moeder woont, of allebei? Spreek je met vrienden af als je bij je vader of bij je moeder bent? Wat betekent dit voor hoe jij je voelt? Hoe gaat het op school?

Dit zijn vragen die wij met ons onderzoek willen beantwoorden! Zo kunnen wij meer te weten komen over wat jou en andere jongeren kan helpen na een scheiding. Ook is het handig voor alle ouders om dit te weten.

 

Voor ons onderzoek werken wij samen met de volgende partners

Samenwerkingspartners Waar hoor ik thuis