Kies voor jou (16-24 jaar)

De dataverzameling voor het onderzoek KIES voor Jou is inmiddels afgerond.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Expertisecentrum Kind en Scheiding (KIES). Met dit onderzoek hopen we meer te leren over hoe het voor jongvolwassenen is om gescheiden ouders te hebben, waar zij tegenaan lopen en of welke behoeften er zijn met betrekking tot hulp of ondersteuning.