Voice of the Utrecht Young Academy - Podcast

De Utrecht Young Academy (UYA) verzorgt via podcasts een serie van interviews. Hiermee presenteren leden van de Utrecht Young Academy zichzelf, hun onderzoek en hun persoonlijke visie op wetenschap.

Met de verhalen die zij vertellen, scheppen de UYA-leden een beeld van hoe de wetenschappelijke wereld werkt. Daarbij tonen zij een dieper kijkje in hun wetenschappelijke werk. De podcasts geven de UYA-leden zo een stem en tonen hun diversiteit, expertise en ambities.

Om meer te weten te komen over de Voice of UYA Podcast, neem contact op met Sanli Faez.

Wetenschap en samenleving lijken soms twee verschillende eilanden. Maar wetenschappers zijn ook mensen. Ik wil weten tegen welke problemen zij aanlopen en hoe ze dit oplossen.