Material ColLABoratory Project

Van oceanografie tot kunstgeschiedenis en van nanofotonica tot ruimtelijke ordening en de toekomst van de stad, Universiteit Utrecht heeft een grote variëteit aan onderzoekers die allemaal een ding gemeen hebben: een fundamentele interesse in materialen. Sommigen willen weten hoe “dingen” zich in de oceaan verplaatsen, of proberen te begrijpen hoe licht zich gedraagt in materialen op de kleinste schaal. Anderen bestuderen hoe de kleinste fossielen kunnen helpen om de zeespiegelstijging in de toekomst te voorspellen, of hoe ambachtslieden uit het verleden materialen onderzochten om ervoor te zorgen dat hun objecten honderden of duizenden jaren meegaan.

Materialen definiëren de maatschappij ook in zijn geheel — in het verleden, vandaag de dag, en in de toekomst. Het Material ColLABoratory Project focust zich op materialen en maken, om fundamentele gesprekken te openen tussen humanisten, wetenschappers en kunstenaars, met als doel om op multidisciplinaire wijze problemen op te lossen met betrekking tot (het gebrek aan) duurzaamheid van een scala aan menselijke activiteiten. Dit doet het door materiaalinteractie-workshops te organiseren, waarin deelnemers een specifiek materiaal maken, manipuleren, gebruiken of ontwerpen.

In samenwerking met het DURARE-project, zal de eerste activiteit van het Material ColLABoratory Project een reeks workshops zijn rond het thema van

Koolstof Maken: Een Serie Materiaalworkshops Rondom Duurzaamheid (2022 - 2023)
Deze workshopserie is georganiseerd door Marjolijn Bol, Grace Kim-Butler, en Sanli Faez. Met coördinatie en hulp van Diede Farhosh-Van Loon en Anne-Floor de Kanter, en de student-assistenten van het project Elise Alkemade en Svetla Panagieva.

Hoe kunnen we een gesprek starten over materialen tussen humanisten, wetenschappers en kunstenaars? In samenwerking met het DURARE project van Universteit Utrecht zal het Material ColLABoratory Project een multidisciplinaire probleemoplossing faciliteren, met “koolstof” als lens waardoor (het gebrek aan) duurzaamheid bekeken wordt van menselijke activiteiten die als doel hebben om spullen duurzaam (als in: spullen die lang mee gaan) te maken. Via hands-on activiteiten, zullen we interacteren met het materiaal koolstof in z’n vele vormen en sociale, culturele en milieu-invloeden. Kunnen we iets nieuws van elkaar leren als we samen naar koolstof kijken en het tegelijk onderzoeken op humanistische, wetenschappelijke en artistieke wijze?

Deze hands-on workshopserie biedt creatieve interactie met op koolstof gebaseerde materialen, zoals plastic, kleurstoffen, en kleisoorten. Op deze manier evalueren we multidisciplinaire toekomstvisies en maken deze expliciet. We bekijken de rol van koolstof in deze visies, en voor wie we de verschillende vormen van duurzaamheid nastreven.

  1. (13-14 september) ‘Mushrooming Plastics’ onderzoekt de paradoxale relatie tussen de materiaaleigenschappen van duurzaamheid en vergankelijkheid te midden van recent onderzoek in plastic-decompositie en substitutie.

  2. (10-11 november) ‘Dyes That Last?’ daagt cultureel vastgelegde ideeën uit over hoe – en waarom - de duurzaamheid van kleur in materialen als textiel te bereiken is, verspreid over wetenschappelijk en humanistisch onderzoek.

  3. (TBD) ‘Casting with Clays and and Futuring with Fossils’ zal bekijken hoe onderzoekers en kunstenaars gebruik maken van fossiele en klei-achtige materialen van ver uit het verleden, om zo in de toekomst te kijken of oplossingen te vinden voor de huidige milieuproblemen.

Wil je meer weten over de Koolstof Maken-workshops? Neem dan contact op met Marjolijn Bol via m.a.h.bol@uu.nl