Dr. Peter Bijl

Dr. Peter Bijl

Peter Bijl is universitair docent bij Aardwetenschappen. Peter is geboren en getogen aan de Universiteit Utrecht: hij studeerde er geologie (2007) en ontving aan de faculteit bètawetenschappen zijn PhD (2011).  

Peter bestudeert de klimatologische evolutie van Antartica en de omgringende Zuidelijke Oceaan tijdens interessante tijdsintervallen in het geologische verleden. Zijn onderzoek draagt bij aan het begrip van hoe Antartica zal smelten in de toekomst en hoeveel zeespiegelstijging kan worden verwacht. Peter ontving de NWO Veni-beurs (2013), de ERC Starting grant (2018), de EGU Arne Richter Outstanding Young Scientist Award (2014) en de KNAW Heineken Young Scientist Award (2018).

Wat was Antarctica’s bijdrage aan de zeespiegelstijging in het geologische verleden?

Peter Bijl is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2019.