Dr. João Trabucho Alexandre

Dr. João Trabucho Alexandre.

João Trabucho Alexandre is sedimentair geoloog en universitair docent bij Aardwetenschappen. Hij is associate editor van de Journal of Sedimentary Research en National Correspondent van de International Association of Sedimentologists. João bestudeert gesteentes om afzettingsmilieus in het verleden van de Aarde beter te begrijpen. João is in Lissabon geboren.

Hoe bepaal je de karakteristieken van de oude zeebodem?

João Trabucho Alexandre is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2017.