Onderzoek

Het Utrecht University Centre for Medieval Studies (UUCMS) bundelt het veelzijdige, interdisciplinaire onderzoek op het gebied van middeleeuwse cultuur dat wordt verricht binnen de faculteit Geesteswetenschappen.

Het onderzoek naar de Middeleeuwen houdt zich bezig met een periode van meer dan tien eeuwen, die via een periode van nog eens vijf eeuwen op de meest uiteenlopende manieren met het heden verbonden is. Mediëvisten in Utrecht bestuderen de mensen die in de periode 500-1550 in Europa leefden, hun denkbeelden, en de sporen die zij van hun leven en denken nalieten in teksten, kunstwerken en muziek. Er is veel aandacht voor de talen (het Latijn en de ‘volkstalen’) en voor de handschriften en vroege drukken waarin de teksten zijn overgeleverd.