Onderwijs

UCMS excursion with Minor students to Bruges
Excursie met studenten in Brugge

Aan de Universiteit Utrecht zijn er allerlei mogelijkheden om de geschiedenis, literatuur, kunst, muziek, etc. van de Middeleeuwen te bestuderen, zowel op bachelor- als masterniveau. De docenten hebben expertise op uiteenlopende gebieden en zijn veelal ook internationaal actief als onderzoekers.

Voor bachelorstudenten

Hoofdrichting Middeleeuwen en Renaissancestudies

Binnen de brede bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies kun je kiezen voor de hoofdrichting Middeleeuwen en Renaissancestudies. Via een kernpakket van vier vakken (ook aangeboden als interdisciplinaire minor, zie hieronder) leg je de nadruk op de Middeleeuwen of de Vroegmoderne tijd, terwijl je in de overige ruimte vakken uit beide perioden kunt combineren en je aandacht speciaal kunt richten op de kunst, literatuur, muziek of (cultuur)geschiedenis.

Minor Middle Ages

De minor Middle Ages biedt een diepgaande kennismaking met de wereld van de Europese middeleeuwen. Er is aandacht voor het denken over de middeleeuwen in latere tijden en voor bestaande beelden van deze periode. De benadering is steeds interdisciplinair, waarbij historische, letterkundige en kunsthistorische invalshoeken gecombineerd worden om een beeld te krijgen van de periode. Elke cursus wordt door docenten vanuit verschillende disciplines gecoördineerd en gedoceerd.

Voor masterstudenten

Tweejarige onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies

Binnen de tweejarige interdisciplinaire onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies heb je keus uit vier tracks: Ancient Studies, Medieval Studies, Medieval Celtic Studies en Renaissance Studies. In de track Medieval Studies specialiseer je je in middeleeuwse geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur of muziekwetenschap. De track Medieval Celtic Studies combineert literatuurwetenschap met historische taalkunde.