Samenwerken

De middeleeuwse cultuur kan ons een interessante, verrassende of zelfs confronterende spiegel voorhouden in onze benadering van hedendaagse vraagstukken. Onderzoekers van het Utrecht Centre for Medieval Studies delen hun kennis daarom graag via allerlei publieksactiviteiten, bijdragen aan het publieke debat en samenwerking met bijvoorbeeld erfgoedinstellingen. Deze pagina licht recente voorbeelden uit.
 

Wilt u ook samenwerken met de Utrechtse mediëvisten? Neem dan contact op via ucms@uu.nl. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.

Mediaoptredens

Scène nr. 55 van het tapijt van Bayeux. Bron: Wikimedia Commons
22 januari 2018
Marco Mostert, historicus en mediëvist verbonden aan de Universiteit Utrecht, is te gast bij Radio OVT om te praten over het tapijt van Bayeux.
11 oktober 2017
De Nieuwsshow (Radio 1) praat met Frits van Oostrom over ridder Jan van Brederode.
6 oktober 2017
Frits van Oostrom onthult in zijn boek "Nobel streven" wie het handschrift Van Hulthem heeft geschreven.
RSS
Publieksactiviteiten

Ontmoet een middeleeuwer

In het jaarlijkse Weekend van de Wetenschap (eerste weekend van oktober) organiseert UCMS sinds 2015 ‘Ontmoet een middeleeuwer’. Bezoekers kunnen kennismaken met middeleeuwers uit allerlei rangen en standen. Van hooggeleerde theologen tot een geletterde goudsmid: ze komen weer tot leven in de presentaties van Utrechtse wetenschappers. Bekijk de programma's van 2017, 2016 en het verslag van Ontmoet een middeleeuwer 2015.

Wetenschapsfestivals

Op het DRONGO talenfestival in Utrecht op 29 september 2017 leerde dr. Cécile de Morrée bezoekers zingen als een middeleeuwer en liet Andrea van Leerdam hen kennismaken met de beeldtaal van 15e-eeuwse houtsneden.

Tijdens het Betweter Festival in TivoliVredenburg op 30 september 2016 was literatuurwetenschapper dr. Frank Brandsma een van de sprekers in het Science Café over seks. Hij vertelde over de spelregels bij het middeleeuwse liefdesspel.

Op de Culturele Zondag van 3 april 2016, die in het teken stond van het lustrum van de Universiteit Utrecht, waren er maar liefst vier minicolleges over de Middeleeuwen, onder meer over de Utrechtse kluizenares Suster Bertken en over middeleeuwse boeken. Prof. dr. Frits van Oostrom verzorgde een keynote lezing over de stad als broedplaats van creativiteit.

Workshop 'Zingen als een middeleeuwer' met dr. Cécile de Morrée op het DRONGO talenfestival, 29 september 2017

Publiekslezingen

Literatuurwetenschapper dr. Frank Brandsma gaf in oktober 2017 twee lezingen over de razend populaire serie Game of Thrones, die op allerlei manieren teruggrijpt op Middeleeuwse mythen, legenden en historische gebeurtenissen (19 oktober: Studium Generale; 24 oktober: TU Delft). Brandsma sprak in Reykjavik over een eveneens populair onderwerp: seks in de Middeleeuwen. Meer dan 100 mensen bezochten zijn publiekslezing op 29 augustus 2017.

1700 jaar Sint Maarten

Ter ere van de 1700e verjaardag van Sint Maarten, de beschermheilige van de stad Utrecht, gaven Utrechtse mediëvisten van 8 t/m 12 november 2016 drukbezochte publiekslezingen in Museum Catharijneconvent over oude vragen en nieuwe inzichten over Sint Maarten.

In samenwerking met Stichting Vrienden van de Domkerk verzorgde dr. Els Rose op 14 oktober de Domkerk Lezing 2016 getiteld '1700 jaar “Sint” Maarten: populariteit en vitaliteit van een universele heilige'.

De Domkerk in Utrecht. © iStockphoto.com/Michel de Winter
De Domkerk in Utrecht. © iStockphoto.com/Michel de Winter

Symposium: De stad en kerkenbouw in de late Middeleeuwen

Bij de grote overzichtstentoonstelling ‘Trots van de stad. De Utrechtse Domtoren’ in het Centraal Museum vond op 23 september 2016 een symposium plaats over kerkenbouw in de middeleeuwen. De organisatie was in handen van de Universiteit Utrecht (architectuurhistoricus dr. Merlijn Hurx) in samenwerking met de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht, de sectie Architectuur van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.

Tentoonstellingen

Kunsthistoricus dr. Victor Schmidt is een van de samenstellers van de tentoonstelling in het Rijksmuseum over Johan Maelwael (Nijmegen, ca. 1370 - Dijon 1415). Maelwael is de oudst bekende schilder in de Noordelijke Nederlanden. De tentoonstelling is te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam van 6 oktober 2017 t/m 7 januari 2018.

Utrechtse masterstudenten werkten in 2016 samen met studenten uit Antwerpen aan een online tentoonstelling van een van de oudste en rijkst geïllustreerde Middelnederlandse handschriften: de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Dit kostbare manuscript uit het eind van de dertiende eeuw bevat maar liefst 163 illustraties, uitgevoerd in verf en bladgoud.

De Rijmbijbel van Maerlant: restauratie en digitale ontsluiting
Alumni
UCMS alumniavond 'Uit de schatkamer', 23 november 2016. Foto: Frans Sellies
Alumniavond 'Uit de schatkamer', 23-11-2016. Foto: Frans Sellies

Afgestudeerde mediëvisten bewandelen heel uiteenlopende carrièrepaden. Daarom wil het UCMS hun band met elkaar en met hun alma mater versterken en een levendig alumninetwerk stimuleren.

De LinkedIn-groep Medieval Studies, Utrecht University fungeert als online ontmoetingsplek voor alumni, studenten en medewerkers op het gebied van de Middeleeuwen, waar relevante vacatures, stages, wetenschappelijke en publieksgerichte activiteiten gedeeld kunnen worden.

Daarnaast zijn alumni van harte welkom bij de UCMS lezingenreeks en het jaarlijkse UCMS colloquium. In 2016 was er een speciale alumniavond ‘Uit de schatkamer’, waar zo’n 30 alumni de kans kregen om enkele bijzondere stukken uit de middeleeuwse boekenschat van de Universiteitsbibliotheek Utrecht van heel dichtbij te bekijken.

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Lessenreeksen

Utrechtse docenten ontwikkelen eigentijdse lessenreeksen over middeleeuwse literatuur voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen lossen bijvoorbeeld een middeleeuwse moordzaak op en leren al doende een sleutelwerk uit de literatuur kennen, ze verdiepen zich in middeleeuwse satire door zelf een satirische voorstelling over een middeleeuws thema te maken, of ze ontdekken parallellen tussen middeleeuwse dierenverhalen en een hedendaagse fabelachtige vertelling van Hans Teeuwen. Betrokken docenten zijn onder andere dr. Els Rose, dr. Katell Lavéant, dr. Erwin Mantingh en dr. Frank Brandsma.

Meet the Professor Foto Jos Kuklewski
Meet the Professor - Foto Jos Kuklewski

Wetenschappers op school

Op 29 maart 2017 vond Meet the Professor plaats: 145 hoogleraren van de Universiteit Utrecht gingen op de fiets naar basisscholen in de regio Utrecht en vertelden daar over hun onderzoek, wetenschap en de universiteit. Prof. dr. Marco Mostert en prof. dr. Bart Besamusca vertelden over de middeleeuwse geschiedenis en literatuur.

Historisch taalkundige dr. Marcelle Cole gaf op 2 december 2016 een gastlezing op King’s College Taunton (Secondary) School over 'The Quirks of English: Why is English Spelling so Irregular?'