De middeleeuwse cultuur kan ons een interessante, verrassende of zelfs confronterende spiegel voorhouden in onze benadering van hedendaagse vraagstukken. Onderzoekers van het Utrecht Centre for Medieval Studies delen hun kennis daarom graag via allerlei publieksactiviteiten, bijdragen aan het publieke debat en samenwerking met bijvoorbeeld erfgoedinstellingen. Deze pagina licht recente voorbeelden uit.
 

Wilt u ook samenwerken met de Utrechtse mediëvisten? Neem dan contact op via ucms@uu.nl. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.

Mediaoptredens

30 juni 2017
NEMO Kennislink interviewde de pas gepromoveerde Nike Stam over haar promotieonderzoek naar tweetalige, Ierse monniken.
7 juni 2017
Nike Stam was op 6 juni 2017 te gast Nieuws en Co om te praten over haar onderzoek naar tweetaligheid onder Ierse geleerden in de middeleeuwen.
Foto Cécile de Morrée
19 mei 2017
Neerlandica Cécile de Morrée promoveerde op 12 mei 2017 op haar onderzoek naar de liederen van de Moderne Devotie.
RSS
Publieksactiviteiten

Ontmoet een middeleeuwer

In het jaarlijkse Weekend van de Wetenschap (eerste weekend van oktober) organiseert UCMS sinds 2015 ‘Ontmoet een middeleeuwer’. Bezoekers kunnen kennismaken met middeleeuwers uit allerlei rangen en standen. Van hooggeleerde theologen tot een geletterde goudsmid: ze komen weer tot leven in de presentaties van Utrechtse wetenschappers. Lees hier een verslag van Ontmoet een middeleeuwer 2015.

1700 jaar Sint Maarten

Ter ere van de 1700e verjaardag van Sint Maarten, de beschermheilige van de stad Utrecht, gaven Utrechtse mediëvisten van 8 t/m 12 november 2016 drukbezochte publiekslezingen in Museum Catharijneconvent over oude vragen en nieuwe inzichten over Sint Maarten.

In samenwerking met Stichting Vrienden van de Domkerk verzorgde dr. Els Rose op 14 oktober de Domkerk Lezing 2016 getiteld '1700 jaar “Sint” Maarten: populariteit en vitaliteit van een universele heilige'.

De Domkerk in Utrecht. © iStockphoto.com/Michel de Winter
De Domkerk in Utrecht. © iStockphoto.com/Michel de Winter

Symposium: De stad en kerkenbouw in de late Middeleeuwen

Bij de grote overzichtstentoonstelling ‘Trots van de stad. De Utrechtse Domtoren’ in het Centraal Museum vond op 23 september 2016 een symposium plaats over kerkenbouw in de middeleeuwen. De organisatie was in handen van de Universiteit Utrecht (architectuurhistoricus dr. Merlijn Hurx) in samenwerking met de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht, de sectie Architectuur van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.

Wetenschapsfestivals

Tijdens het Betweter Festival in TivoliVredenburg op 30 september 2016 was literatuurwetenschapper dr. Frank Brandsma een van de sprekers in het Science Café over seks. Hij vertelde over de spelregels bij het middeleeuwse liefdesspel.

Op de Culturele Zondag van 3 april 2016, die in het teken stond van het lustrum van de Universiteit Utrecht, waren er maar liefst vier minicolleges over de Middeleeuwen, onder meer over de Utrechtse kluizenares Suster Bertken en over middeleeuwse boeken. Prof. dr. Frits van Oostrom verzorgde een keynote lezing over de stad als broedplaats van creativiteit.

Online tentoonstelling van 13e-eeuws Rijmbijbel-handschrift

Utrechtse masterstudenten werkten in 2016 samen met studenten uit Antwerpen aan een online tentoonstelling van een van de oudste en rijkst geïllustreerde Middelnederlandse handschriften: de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Dit kostbare manuscript uit het eind van de dertiende eeuw bevat maar liefst 163 illustraties, uitgevoerd in verf en bladgoud.

De Rijmbijbel van Maerlant: restauratie en digitale ontsluiting
Alumni
UCMS alumniavond 'Uit de schatkamer', 23 november 2016. Foto: Frans Sellies
Alumniavond 'Uit de schatkamer', 23-11-2016. Foto: Frans Sellies

Afgestudeerde mediëvisten bewandelen heel uiteenlopende carrièrepaden. Daarom wil het UCMS hun band met elkaar en met hun alma mater versterken en een levendig alumninetwerk stimuleren.

De LinkedIn-groep Medieval Studies, Utrecht University fungeert als online ontmoetingsplek voor alumni, studenten en medewerkers op het gebied van de Middeleeuwen, waar relevante vacatures, stages, wetenschappelijke en publieksgerichte activiteiten gedeeld kunnen worden.

Daarnaast zijn alumni van harte welkom bij de UCMS lezingenreeks en het jaarlijkse UCMS colloquium. In 2016 was er een speciale alumniavond ‘Uit de schatkamer’, waar zo’n 30 alumni de kans kregen om enkele bijzondere stukken uit de middeleeuwse boekenschat van de Universiteitsbibliotheek Utrecht van heel dichtbij te bekijken.

Voortgezet onderwijs

Onder leiding van dr. Erwin Mantingh en dr. Frank Brandsma ontwikkelden Utrechtse docenten eigentijdse lessenreeksen over middeleeuwse literatuur voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen lossen bijvoorbeeld een middeleeuwse moordzaak op en leren al doende een sleutelwerk uit de literatuur kennen, ze verdiepen zich in middeleeuwse satire door zelf een satirische voorstelling over een middeleeuws thema te maken, of ze ontdekken parallellen tussen middeleeuwse dierenverhalen en een hedendaagse fabelachtige vertelling van Hans Teeuwen.