Samenwerken

De middeleeuwse cultuur kan ons een interessante, verrassende of zelfs confronterende spiegel voorhouden in onze benadering van hedendaagse vraagstukken. Onderzoekers van het Utrecht University Centre for Medieval Studies delen hun kennis daarom graag via allerlei publieksactiviteiten, bijdragen aan het publieke debat en samenwerking met bijvoorbeeld erfgoedinstellingen. Deze pagina licht recente voorbeelden uit.

Wilt u ook samenwerken met de Utrechtse mediëvisten? Neem dan contact op via ucms@uu.nl. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.