Wat zijn de juridische kansen en risico’s van nieuwe technologieën?

Nieuwe technologieën brengen kansen met zich, maar zeker ook vragen over de betekenis van nieuwe technologieën voor aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Die vragen rijzen zowel in strafrechtelijk als civielrechtelijk verband. Kan kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier worden gebruikt om het recidiverisico van veroordeelden te bepalen?

Wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat het stimuleren van de hersenen met lichte stroomstootjes agressie kan verminderen. Mag de rechter een veroordeelde verplichten om zo’n behandeling te ondergaan om nieuwe strafbare feiten te voorkomen? En mag dat ook als daarvoor een hersenoperatie nodig is?

Wat betreft het civiele recht rijzen vragen als: wie is aansprakelijk als een ongeluk gebeurt met een zelfrijdende auto? Moet er een nieuw aansprakelijkheidsrechtelijk regime komen voor autonome intelligente systemen? Hoe verdelen we onzekerheden over de mogelijke risico’s die meekomen met nieuwe technologieën? En, wat is de betekenis van het voorzorgbeginsel in dit verband?