Hoe verhouden aansprakelijkheid en verantwoordelijk zich tot feiten?

Ucall’s empire is een project waarbij de multidimensionale en empirische bestudering van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid centraal staat. Het doel hierbij is om empirisch-juridisch onderzoek, en de bijbehorende methode, te ontwikkelen. Dat doen we in relatie tot een specifiek onderwerp dat verband houdt met verschillende sub-rechtsgebieden.

In 2019 is het eerste deel van verschenen (Assumpties Annoteren, Boom juridisch: Den Haag 2019). In die bundel verkennen we de houdbaarheid van aannames die rechters maken over de empirische werkelijkheid  (bijv. ‘aansprakelijkheid voor onzekere risico’s leidt tot defensieve innovatie’). Daarbij hebben we ook beoordeeld in hoeverre deze aannames worden ondersteund door het beschikbare empirische bewijs over die specifieke aanname (bijv. ‘in hoeverre is er bewijs voor defensieve innovatie-effecten?’).

Het tweede project had betrekking op het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de rechtspraak. In hun oordeelsvorming verwijzen rechters soms naar de maatschappelijke opvattingen over een bepaalde kwestie (‘maatschappelijke opvattingen’ en ’verkeersopvattingen’).

In Opvattingen Onderzoeken (Boom juridisch: Den Haag 2021) heeft Ucall een empirische, kwalitatieve onderzoeksmethode toegepast, bestaande uit vragenlijsten die zijn beantwoord door burgers, om te analyseren in hoeverre de door rechters gebruikte maatschappelijke opvattingen overeenkomen met de opvattingen van Nederlandse burgers over de specifieke kwestie.
Zo wordt ingegaan op maatschappelijke opvattingen over de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor seks met minderjarigen, de betekenis van Amerikaanse economische sancties voor de geldigheid van contracten en de aansprakelijkheid van een ziekenhuis voor gebrekkige medische hulpmiddelen.