Zijn multinationals aansprakelijk voor wat er in het buitenland gebeurt?

Multinationals werken ook in landen waar minder toezicht is op arbeidsomstandigheden en op milieuvoorschriften of waar veel corruptie is. Hoe kunnen grote bedrijven ter verantwoording geroepen voor mensenrechtenschendingen als dat niet ter plekke kan? En zo ja, hoe ver gaat de verplichting van ondernemingen om mensenrechten in acht te nemen?