Aanmelden RADAR G1

Als uw (stief-, adoptie- of pleeg)kind deelneemt aan het RADAR onderzoek, nodigen we u van harte uit om de vragenlijst in te vullen. U kunt zich aanmelden door onderstaand RADAR G1 aanmeldformulier in te vullen. In het aanmeldformulier geeft u aan van welke RADAR deelnemer(s) u de ouder bent. U mag beide namen in een keer doorgeven óf afzonderlijk per kind.

Voor meer informatie over RADAR G1 kunt u contact opnemen via RADAR@uu.nl.