Toekomstige metingen

We hopen de RADAR deelnemers in de komende tijd te kunnen blijven volgen, omdat we erg benieuwd zijn hoe het met ze gaat nu ze volwassen zijn.

Vanaf het najaar van 2022 t/m het voorjaar van 2023 heeft meetronde 12 plaatsgevonden. Tijdens deze meetronde hebben we de RADAR deelnemers en hun partners opnieuw benaderd voor deelname aan de online vragenlijst. In wave 12 hebben we weer een hoge respons gehad. Daar zijn we de deelnemers heel dankbaar voor!
Daarnaast zijn we ook zeer benieuwd hoe het met RADAR deelnemers gaat die een kindje hebben gekregen of zullen krijgen. Hoe ervaren deze deelnemers het ouderschap en hoe ontwikkelt hun kind zich? Dit bekijken we sinds 2014 in het RADAR G3 onderzoek (RADAR De Derde Generatie).