RADAR G3

RADAR derde generatie, adolescenten onderzoek

In RADAR G3 richten we ons op RADAR deelnemers die binnenkort vader/moeder worden of al een kind hebben dat jonger is dan 7 jaar. Ook vaders/moeders van een stief-, adoptie- of pleegkind zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

Intussen werken de RADAR deelnemers al meer dan 10 jaar mee aan het RADAR onderzoek. Daarnaast doen in sommige gevallen de partners ook al enige tijd mee. Wij hebben tot nu toe waardevolle informatie verzameld over de 1e generatie (de ouders van de RADAR deelnemers) en de 2e generatie (de RADAR deelnemers en hun broer/zus). Nu steeds meer RADAR deelnemers en hun broer/zus zelf vader/moeder worden, willen we graag hun kind ook bij het RADAR onderzoek betrekken. Het is namelijk uniek om op deze manier de ontwikkeling van drie generaties in kaart te kunnen brengen en te onderzoeken hoe generaties elkaar be├»nvloeden in hun ontwikkeling.

Eind 2014 is daarom een nieuw onderdeel in RADAR gestart, namelijk RADAR: De Derde Generatie (ofwel RADAR G3).