Meetmomenten RADAR G3

RADAR derde generatie, adolescenten onderzoek

In RADAR G3 vragen we de ouders op vier momenten (als het kind 3 maanden, 2 jaar, 4,5 jaar en 7 jaar oud is) een online vragenlijst in te vullen over het ouderschap, de opvoedingsstijl en de ontwikkeling van hun kind. Het invullen van de vragenlijst duurt 30 tot 45 minuten. Daarnaast vindt er op 2,5-jarige leeftijd van het kind een huisbezoek plaats. Tijdens dit huisbezoek worden verschillende taakjes bij het kind afgenomen om de ontwikkeling in kaart te brengen. Ook vragen we de ouder om samen met het kind wat spelletjes te doen. Een huisbezoek duurt in totaal ongeveer anderhalf uur. Alle taakjes worden met de videocamera opgenomen, zodat het gedrag later op de universiteit door een getrainde onderzoeker gescoord kan worden. Als het kind 5 jaar oud is, vragen we de leerkracht van het kind om een korte online vragenlijst in te vullen over het gedrag van het kind in de klas.