RADAR (Research on Adolescent Development And Relationships) is een langlopend onderzoek dat is gestart in 2005. RADAR richt zich op de interacties en conflicten van adolescenten met ouders en leeftijdgenoten, hun emotionele gemoedstoestand, persoonlijkheid, identiteit en internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Zo’n 800 participanten worden gevolgd in hun ontwikkeling van vroege adolescentie naar volwassenheid. Daarnaast doen ook hun ouder(s), partner, broer of zus en (beste) vriend(in) mee met het onderzoek.

RADAR voorbereidingen meetronde najaar 2020

Momenteel zijn de voorbereidingen voor de komende meetronde van RADAR in volle gang. Deze meetronde staat gepland vanaf het najaar van 2020. We hopen dat zoveel mogelijk deelnemers en hun partners dan weer mee willen doen met RADAR!

Voorbeelden van publicaties