RADAR (Research on Adolescent Development And Relationships) is een langlopend onderzoek dat is gestart in 2005. RADAR richt zich op de interacties en conflicten van adolescenten met ouders en leeftijdgenoten, hun emotionele gemoedstoestand, persoonlijkheid, identiteit en internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Zo’n 800 participanten worden gevolgd in hun ontwikkeling van vroege adolescentie naar volwassenheid. Daarnaast doen ook hun ouder(s), partner, broer of zus en (beste) vriend(in) mee met het onderzoek.

RADAR meetronde 2020-2021

De huidige meetronde van RADAR is van start gegaan in oktober 2020. Deelnemers hebben hiervoor een uitnodiging per post ontvangen. We hopen dat zoveel mogelijk deelnemers en hun partners weer meedoen met RADAR!

Voorbeelden van publicaties