Onderzoek

adolescenten,RADAR,adolescentenonderzoek

Doel

Het doel van RADAR is om de normale, maar ook de problematische ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. Jongeren ondergaan tijdens de middelbare school een periode van grote veranderingen. Verandering van bijvoorbeeld klasgenoten en vrienden. Maar het is ook een periode van lichamelijke verandering, veranderingen in het gedrag en het zelfstandiger worden. We weten dat tijdens de adolescentie het risico op depressies en angstklachten toe kan nemen. Ook neemt soms antisociaal gedrag toe. De adolescentie is dus een periode waarin sommige jongeren problemen ontwikkelen, maar andere jongeren niet.

In RADAR wordt onderzocht welke factoren samenhangen met een gezonde en met een problematische ontwikkeling van jongeren.

Door betrouwbare uitspraken te doen over mogelijke oorzaken en risicofactoren voor het ontwikkelen van probleemgedrag kunnen hulpprogramma’s en interventies in de praktijk hierop aangepast en effectiever worden.

Wat en Hoe

Om de ontwikkeling van adolescenten zo goed mogelijk te onderzoeken, is het belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen door naar verschillende gebieden te kijken. Daarom verzamelt RADAR onder andere informatie over gevoelens, persoonlijkheid, zelfbeeld, empathie, omgaan met stress, depressie, angst, school/studie/werk ervaring, opvoeding, gezinsrelaties, relaties met leeftijdsgenoten, relaties met partner, maar ook agressief gedrag, criminaliteit en middelengebruik (alcohol, roken en drugs).

adolescenten,RADAR,adolescentenonderzoek

Daarnaast is het belangrijk om niet alleen naar de adolescent zelf te kijken, maar ook naar zijn/haar omgeving. Van 2005 tot 2010 zijn daarom in jaarlijkse metingen bij de adolescenten, hun ouder(s), broer of zus en (beste) vriend(in) data verzameld aan de hand van vragenlijsten, interviews, interactietaken, internetmetingen, en laboratoriummetingen. Hiermee worden verschillende sociale relaties vanuit diverse invalshoeken bekeken, zoals ouder-adolescent, relaties tussen ouders, relaties tussen broers en zussen en wederkerige vriendschappen.

Vanaf 2010 zijn de jaarlijkse metingen omgezet naar tweejaarlijkse metingen. Daarbij is de focus verplaatst naar de jongvolwassene en zijn/haar partner. Hierbij wordt de ontwikkeling van de adolescentie naar de (jong)volwassenheid gevolgd en de relatie tussen de deelnemer en zijn/haar partner in kaart gebracht.

De afgelopen RADAR meetronde (meetronde 9) is in april 2017 afgerond. In deze ronde zijn de RADAR deelnemers en hun partner opnieuw uitgenodigd de RADAR vragenlijst in te vullen. Daarnaast is ook de broer/zus die in het verleden aan RADAR heeft meegedaan, uitgenodigd om opnieuw mee te doen. Deze ronde hebben we de overstap gemaakt van een papieren naar een online vragenlijst. We hebben hiervoor gekozen omdat een papieren vragenlijst niet echt meer van deze tijd is. Daarnaast kost het de deelnemers minder tijd en moeite om mee te doen, omdat er geen veldwerker meer hoeft langs te komen om de vragenlijst op te halen. Velen waren bereid de vragenlijst weer in te vullen en in totaal hebben 1149 deelnemers (88,5%) deelgenomen, met 650 partners. Alle deelnemers zeer bedankt hiervoor!