Vertrouwelijkheid

Alle informatie die in RADAR wordt verzameld is strikt vertrouwelijk en valt onder de geheimhoudingsplicht. De gegevens die over de deelnemers worden verzameld, zullen dus niet kenbaar worden gemaakt aan personen buiten de onderzoeksgroep. De onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk bewaard door middel van een ID-nummer. Behalve de hoofdonderzoekers kan dus niemand ooit achterhalen welke gegevens bij welke personen horen.

De video opnames die tijdens het huisbezoek van RADAR G3 worden gemaakt, worden alleen gebruikt om de reacties en gedragingen van het kind achteraf te kunnen scoren. Dit materiaal wordt niet voor andere doeleinden dan dit gebruikt, tenzij hier expliciet toestemming voor wordt gegeven door de ouder via een toestemmingsformulier. De opnames worden vertrouwelijk op de beveiligde universiteitsserver opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de RADAR-onderzoeker die het gedrag zal scoren.

Het speeksel dat in wave 10 werd afgenomen is lichaamsmateriaal dat wordt opgeslagen bij de Universiteit Utrecht. Dit wordt hier 15 jaar bewaard. Ook bij het opslaan van lichaamsmateriaal worden gegevens vertrouwelijk opgeslagen. De verzamelde data worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en niet voor medische of klinische diagnoses. Er vindt geen klinische of medische evaluatie van het DNA plaats. Alle analyses worden op groepsniveau gedaan. Gegevens zijn nooit terug te herleiden naar de persoon.