ADAPT Academy team

In de ADAPT Academy werken onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, en Universiteit Twente samen, met als doel meer kennis en kunde op te bouwen over het aanpassingsvermogen van samenlevingen in tijden van crises.

Kernteam 

Prof. dr. Beatrice de Graaf

Als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht heeft De Graaf zich gevestigd als een toonaangevende wereldwijde autoriteit op twee onderzoekspaden: de hedendaagse studie van conflict en terrorisme, en historisch veiligheidsonderzoek. 

Prof. dr. Paul 't Hart

Paul 't Hart is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en Associate Dean van de Nederlandse School voor Bestuurskunde (NSOB) in Den Haag. 't Hart is een pionier op het gebied van crisisleiderschap van de overheid en onderzoek op het gebied van calamiteitenbestrijding.

Prof. dr. Kees van den Bos

Kees van den Bos is hoogleraar sociale psychologie en hoogleraar empirische rechtswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn focus ligt op het ontrafelen van de complexe dynamiek en operatieve mechanismen die betrokken zijn bij sociale conflicten, burgerlijk en institutioneel (des)vertrouwen, en radicalisering, extremisme en terrorisme.

Prof. Dr. Arjen Boin (Universiteit van Leiden)

Arjen Boin is hoogleraar Publieke Instellingen en Bestuur aan de afdeling Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Arjen Boin is naast zijn hoogleraarschap managing partner van Crisisplan, een internationaal crisismanagementadviesbureau. Door zijn werk bij Crisisplan heeft Boin de unieke mogelijkheid om zijn academische kennis toe te passen op concrete gevallen van internationaal crisismanagement.

Prof. Dr. Lotte Jensen (Radboud University)

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse Cultuur- en Letterkunde aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Als filosoof en expert op het gebied van de Nederlandse cultuur richt Lotte Jensen zich op onderwerpen als rampen, nationale identiteitsvorming en historische literatuur. Ze leidt een onderzoeksgroep naar de verwerking van rampen in Nederland door de eeuwen heen

Prof. Dr. Ellen Giebels (University of Twente)

Ellen Giebels is hoogleraar psychologie van conflicten en veiligheid aan de Universiteit Twente.

Ellen Giebels richt zich in haar onderzoek op menselijke reacties en sociale interacties in risicovolle situaties. In 2015 maakte Giebels deel uit van het onderzoeksteam dat het functioneren van de Nederlandse overheid na de MH17-ramp officieel evalueerde.

Betrokken onderzoekers

Dr. Scott DouglasUniversitair Docent Publiek Management (Universiteit Utrecht)
Prof. dr. Paul van LangeHoogleraar sociale psychologie (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Roland BalHoogleraar beleid van gezondheidszorg (Erasmus University Rotterdam)
Prof. Judith van ErpHoogleraar ‘Regulatory Governance’ (Universiteit Utrecht)
Dr Sanneke KuipersUniversitair hoofddocent aan het Institute of Security and Global Affairs (Universiteit Leiden)
Dr. Heleen MeesUniversitair hoofddocent  klimaatverandering en klimaatadaptatie (Universiteit Utrecht)
Dr. Miriam OostingaUniversitair hoofddocent psychologie van veiligheid (Universiteit Twente)
Dr. James PattersonUniversitair hoofddocent Institutionele Dynamiek in Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht.
Prof. Stavros ZouridisHoogleraar Bestuurskunde (Tilburg University)

Joint Publications

Meer weten over het onderzoek van de ADAPT Academy? Bekijk dan het overzicht 'Joint Publications', waar alle publicaties die zijn voortgevloeid uit deze Academy te vinden zijn.

Bekijk publicaties van ADAPT! Academy
Group image of the ADAPT Academy core team
Een groepsfoto van het kernteam, en enkele betrokken onderzoekers.