Informatie voor scholieren

Climate Physics studeren in Utrecht

Klimaat en klimaatverandering zijn de afgelopen jaren uitgebreid in het nieuws. Om te begrijpen hoe het klimaat en het klimaatsysteem op aarde werkt, moeten we inzicht krijgen in hoe bijvoorbeeld zeestromen het klimaatsysteem beïnvloeden, hoe smeltende gletsjers en ijskappen - en de daaruit voortvloeiende zeespiegelstijging - kustsystemen beïnvloeden, en hoe gassen, stofdeeltjes en wolken de stralingsbalans van de aarde kunnen veranderen.

Vele vragen blijven nog onbeantwoord

Hoewel ons begrip van de fysische processen in het klimaatsysteem de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd, blijven nog vele vragen onbeantwoord. Dit maakt Meteorologie, Oceanografie en Klimaat een wetenschappelijk zeer interessant en uitdagend onderwerp. Daarnaast is klimaat-gerelateerd onderzoek ook zeer relevant voor de maatschappij. Meer kennis op dit gebied stelt ons in staat meer betrouwbare voorspellingen te maken van de te verwachte klimaatveranderingen, en de gevolgen daarvan voor de natuur, mens en maatschappij.

Is deze studie iets voor jou?

Mensen die dit vak gaan studeren hebben aanleg voor de exacte vakken wiskunde en natuurkunde. Daarnaast hebben ze interesse in het klimaat, worden ze geboeid door b.v. het weer, zeestromingen, de golven aan het strand of gletsjers. Als jij je in deze beschrijving herkent dan is de studie Climate Physics iets voor jou.

Op de open dagen kun je bij de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde algemene en verdiepende voorlichtingsrondes volgen. Je kunt je ongeveer een maand voor de open dag aanmelden.

Hoe ziet de studie eruit?

Climate Physics is een onderdeel van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde.

In de bachelor volg je algemene natuurkunde en wiskunde vakken (de verplicht major gebonden cursussen). Daarnaast is er ruimte om zelf vakken te kiezen in de vorm van individuele vakken, keuzepaden of minors. Vakken met als (deel) onderwerp meteorologie, fysische oceanografie en/of klimaat worden in het studiepad 'Natuur van het klimaat' aangeboden. Op deze pagina vind je een beschrijving van deze vakken. De studieopbouw van jaar tot jaar vind je in dit overzicht.

In het studiepad 'Natuurkunde van het klimaat' ligt de nadruk op de natuurkundige beschrijving van de processen in de atmosfeer en oceaan. Daarbij is de studie van stromingen over een roterende bol van groot belang. De bachelor wordt afgesloten met een bachelor onderzoek waarbij het onderwerp binnen de major naar eigen keuze in te vullen is.

Wat kun je met en na deze studie?

Met een afgeronde bachelor Natuur- en Sterrenkunde kun je de master Climate Physics gaan doen. Een groot deel (ca. 75%) van de afgestudeerden uit deze master gaat op een universiteit of instituut binnen of buiten Nederland promotie-onderzoek doen. Een klein deel (ca. 10%) komt in de operationele meteorologie terecht. De mogelijkheden voor een carriëre in Nederland zijn redelijk. 

Buiten dit vakgebied kun je op de arbeidsmarkt vele kanten op, net zoals natuurkundigen, bijvoorbeeld in het onderwijs, de automatisering, bij adviesbureaus of onderzoeksinstituten als het KNMI, RIVM, SRON of TNO. Bijna alle afgestudeerde natuurkundigen vinden snel een baan op niveau. Lees hier meer over mogelijke beroepen van natuurkundigen.

Informatie voor als je meer wilt weten

This film is about IMAU's Master’s programme Climate Physics. Images filmed by three students and interviews are combined with fascinating footage of IMAU field research.