ERC Advanced Grant voor Henk Dijkstra

Hoogleraar Dynamische Oceanografie Henk Dijkstra van de Universiteit Utrecht ontvangt een subsidie van 2,5 miljoen euro van de European Research Council. Daarmee zal hij de komende vijf jaar onderzoek doen naar de kans dat de Warme Golfstroom afzwakt, en de mogelijke gevolgen daarvan.

Henk Dijkstra

Eén van de grote onzekerheden in het toekomstige klimaat is het gedrag van de Warme Golfstroom in de  Atlantische Oceaan. Deze stroming is zeer gevoelig voor veranderingen in de invoer van zoet water, bijvoorbeeld als gevolg van het afsmelten van ijskappen. Een flinke afzwakking van de Warme Golfstroom heeft enorme gevolgen voor het klimaat in  West-Europa.

Prof. dr. ir. Henk Dijkstra, directeur van het Centre for Complex Systems Studies (CCSS), doet onderzoek naar complex gedrag in het klimaatsysteem. Hij is een specialist op het gebied van variabiliteit in de mondiale oceaancirculatie. “Met deze ERC-subsidie kunnen we met moderne wiskundige technieken uit de complexiteitstheorie en met geavanceerde klimaatmodellen de kans bepalen dat er een flinke afzwakking optreedt in de komende decennia en wat de gevolgen daarvan zullen zijn.”