Op weg naar werk

Deelproject 3 over “Op weg naar werk” richt zich op vrouwen zonder werk en zonder uitkering.

In Nederland zijn er meer dan één miljoen vrouwen zonder baan én zonder uitkering. Dit is waarschijnlijk een diverse groep. Bijvoorbeeld vrouwen met een partner met voldoende inkomen, vrouwen die (nog) bij ouders thuis wonen of vrouwen die meewerken in een familiebedrijf. Tot dusver is er beperkt en gefragmenteerd inzicht in wie deze vrouwen zonder betaalde baan en uitkering precies zijn en wat hun redenen zijn om niet betaald te werken (bijvoorbeeld: zorg voor kleine kinderen, gezondheidsredenen, mantelzorg verplichtingen). Aangezien deze vrouwen economisch zeer kwetsbaar zijn en het arbeidspotentieel van deze vrouwen hard nodig is, is het zaak om te onderzoeken welke stimulansen en barrières er voor deze vrouwen zijn om te werken.

In dit project wordt inzicht verkregen in wie deze vrouwen zijn en op welke momenten gedurende hun levensloop deze vrouwen geen baan en geen uitkering hebben. Daarnaast wordt door middel van een grootschalige survey inzicht verkregen in de redenen waarom deze vrouwen niet betaald werken en geen uitkering hebben. Welke motivatie, gelegenheid en capaciteiten stimuleren dan wel belemmeren hen om te werken? Belangrijk is dat we ons hierbij niet alleen richten op de karakteristieken van vrouwen zelf maar ook omgevingsfactoren onderzoeken. Op basis van deze inzichten worden interventies ontwikkeld en getest waarmee sommige barrières voor de verschillende subgroepen van vrouwen om te werken wegenomen worden en stimulansen gecreëerd kunnen worden.

Organisaties en betrokken personen

Atria

Mickey Steijaert (M.Steijaert@atria.nl)
Ingrid Doorten (I.Doorten@atria.nl)
Website Atria

CBS

Ruben van Gaalen (r.vangaalen@cbs.nl)
Website CBS

Randstad

Amar Bissumbhar (amar.bissumbhar@randstadgroep.nl)
Isabella Rijsterborgh (isabelle.rijsterborgh@randstadgroep.nl)
Joke de Groot (joke.de.groot@randstadgroep.nl)
Website Randstad

Utrecht Talent Alliantie

Joyce Oomen (Joyce@utrechttalentalliantie.nl)
Website Utrecht Talent Alliantie

Windesheim

Sjiera de Vries (sjiera.de.vries@windesheim.nl)
Marjolein Booij (m.booij@windesheim.nl)
Kim Molenaar (h.w.molenaar@windesheim.nl)
Website Windesheim

Women Inc

Joline Heusinkveld (joline@womeninc.nl)
Website Women Inc