"Om de economische veerkracht van vrouwen te vergroten, moeten we het systeem veranderen, niet de vrouwen zelf."

Anno nu is nog steeds bijna 30% van de vrouwen in Nederland niet economisch zelfstandig. De Nederlandse Economische Veerkracht Coalitie onderzoekt hoe de economische veerkracht van vrouwen verbeterd kan worden. Hiervoor worden verschillende interventies getest, waarbij wij een ‘fix the system’-benadering voorstellen in plaats van een ‘fix the women’-benadering.

Living Labs

 • Werken doe je niet alleen

  In dit deelproject wordt ingezoomd op vrouwen met een uitkering. Samen met de moeders zelf, werkgevers en gemeenten kijken we hoe de weg naar werk voor moeders gefaciliteerd kan worden door het afstemmen van werk op de zorgtaken van moeders, het matchen van vraag en aanbod (bijvoorbeeld omscholing), en een duurzaam inkomen bieden.
  Lees meer
 • Samen veerkrachtig

  In dit deelproject gaan zwangere vrouwen, hun (mannelijke) partner, verloskundigen en werkgevers aan de slag om de betrokkenheid van vaders bij de zorg voor hun kinderen van begin af aan te faciliteren. Betrokken vaderschap helpt om de economische veerkracht van vrouwen te vergroten, omdat vrouwen dan meer tijd en energie overhouden voor andere zaken dan de zorg.
  Lees meer
 • Op weg naar werk

  In dit deelproject wordt ingezoomd op vrouwen zonder werk en zonder uitkering om de veelkoppigheid van deze groep vrouwen te verkennen (hun karakteristieken, levensloop) en te achterhalen wat de onderliggende redenen zijn dat deze vrouwen geen inkomen hebben. Daarnaast, zullen interventies worden getest om te kijken of sommige barrières weggenomen kunnen worden en stimulansen gecreëerd kunnen worden.
  Lees meer
 • Overkoepelend

  In het overkoepelende project wordt gekeken naar welke motivatie, gelegenheid en capaciteiten alle relevante betrokken personen (werkgevers, professionals rondom zorg van het jonge kind, vaders en verloskundigen) nodig hebben om de economische veerkracht van vrouwen te vergroten.
  Lees meer