Het Onderzoek

Economische Veerkracht van Vrouwen in Nederland

Anno nu werken vrouwen nog steeds aanzienlijk minder betaalde uren dan mannen, terwijl ze meer onbetaalde taken op zich nemen, zoals zorg voor de kinderen, huishoudelijke taken en mantelzorg. Deze traditionele taakverdeling draagt eraan bij dat bijna 35% van de vrouwen in Nederland niet economisch zelfstandig is vergeleken met minder dan 20% van de mannen. Een scheiding of het overlijden van een partner kan daarom betekenen dat zij in economische nood terechtkomen. Door het stimuleren van hun economische veerkracht ervaren deze vrouwen meer vrijheid en mogelijkheden om hun eigen loopbaankeuzes te maken en zich te ontwikkelen. Maatschappelijk gezien is het arbeidspotentieel van deze groep ook hard nodig, gezien dat de bevolking vergrijst en er een steeds groter tekort aan arbeidskrachten verwacht wordt. De Nederlandse Economische Veerkracht Coalitie (NEVCO) onderzoekt daarom hoe de economische veerkracht van vrouwen vergroot kan worden.

Een zevenkoppig monster

Het is te simpel om de veelvoorkomende traditionele taakverdeling waarbij mannen meer werken en vrouwen meer zorgtaken op zich nemen te bestempelen als een vrije keuze. Er zijn meerdere mechanismen die deze traditionele taakverdeling in stand houden, zoals genderongelijkheid in salarissen of het stereotype van de moeder als meest bekwame ouder. Wij zien genderongelijkheid dan ook als een meerkoppig monster; alleen door het monster als een geheel te begrijpen, kunnen we het verslaan. Het is daarom belangrijk om de vraag waarom vrouwen relatief weinig werken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen, zoals met onderzoek naar hun eigen motivatie en naar de barrières die hen belemmeren. Met specifiek hierop afgestemde interventies kan vervolgens het probleem aangepakt worden. Dit hopen wij te doen met de Nederlandse Economische Veerkracht Coalitie.

Fix the system-benadering

De Nederlandse Economische Veerkracht Coalitie is een samenwerking tussen wetenschappers, werkgevers, zorgprofessionals en beleidsmakers. Hierin worden de krachten gebundeld om te achterhalen waarom de traditionele taakverdeling van zorgende vrouwen en werkende mannen zo hardnekkig is. Er worden verschillende interventies getest om te onderzoeken hoe de economische veerkracht van Nederlandse vrouwen een stimulans kan krijgen. Belangrijk hierbij is dat wij een ‘fix the system’-benadering voorstellen in plaats van een ‘fix the women’-benadering.