Dr. Machiel van der Heijden

Dr. Machiel van der Heijden

Universitair docent
Public Governance and Management
030 253 2453
m.j.a.vanderheijden@uu.nl

Machiel van der Heijden doet onderzoek naar vormen van samenwerking in de (semi-)publieke sector vanuit een netwerk-analytisch perspectief. In het bijzonder focust hij zich op de totstandkoming van interorganisationale netwerken en de mogelijke implicaties van deze vormen van samenwerking, zowel op beleids- als gedragsniveau.