Overkoepelend

Het doel van het overkoepelend project is om samenhang te creëren tussen de drie deelprojecten, zodat aan het einde van de onderzoeken echt gekeken kan worden welke barrières het belangrijkste zijn om weg te nemen en welke stimulansen het beste werken om de economische veerkracht van vrouwen te faciliteren. Vanuit een fix the system-benadering worden daarom de Motivatie, Gelegenheid en Capaciteiten (Motivation, Opportunity, Ability; MOA-kader) van alle relevante partijen in het systeem waarop de deelprojecten zich richten (partners, werkgevers, verloskundigen, en vrouwen zelf) onderzocht (zie onderstaand figuur). Dit gebeurt middels het afnemen van vragenlijsten en (groeps)interviews in alle deelprojecten. Alleen wanneer alle partijen de motivatie, gelegenheid en capaciteiten hebben, zal de economisch veerkracht van vrouwen daadwerkelijk vergroot kunnen worden.

Dit betekent bijvoorbeeld dat werkgevers gemotiveerd moeten zijn om deze vrouwen aan te nemen, de gelegenheid hebben binnen de organisatie om extra banen te creëren, en dat zij ook de capaciteiten hebben om deze vrouwen te begeleiden naar duurzaam werk. Het betekent ook dat verloskundigen gemotiveerd zijn om vaders serieus onderdeel te laten zijn van de zwangerschapscyclus, zij de gelegenheid hebben om in hun praktijk ook voldoende tijd te hebben voor aankomende vaders, en de capaciteiten in de vorm van vaardigheden hoe om te gaan met aankomende vaders.

Organisaties en betrokken personen

Amsterdam UMC

Anna Schermers-Seijmonsbergen (a.seijmonsbergen@amsterdamumc.nl)
Ank de Jonge (ank.dejonge@amsterdamumc.nl)
Jens Henrichs (j.henrichs@amsterdamumc.nl)
Website Amsterdam UMC

Atria

Anna Okello (a.okello@atria.nl)
Website Atria

CBS

Ruben van Gaalen (r.vangaalen@cbs.nl)
Website CBS

Divosa

Marcelle Breemans (mbreemans@divosa.nl)
Website Divosa

Emancipator

Hannah Mars (hannah@emancipator.nl)
Jens van Tricht (jens@emancipator.nl)
Website Emancipator

Feniks (Tilburg)

Gerda de Vries (gerda.devries@fenikstilburg.nl)
Veerle Slegers (veerle.slegers@fenikstilburg.nl)
Website Feniks

Fontys

Inge Saris (i.sarisvanbijnen@fontys.nl)
Iris Andriessen (i.andriessen@fontys.nl)
Website Fontys

Gemeente Tilburg

Esmah Lahlah (esmah.lahlah@tilburg.nl)
Website Gemeente Tilburg

Randstad

Amar Bissumbhar (amar.bissumbhar@randstadgroep.nl)
Isabella Rijsterborgh (isabelle.rijsterborgh@randstadgroep.nl)
Joke de Groot (joke.de.groot@randstadgroep.nl)
Website Randstad

SEOR

Fabian Dekker (dekker@seor.eur.nl)
Elisa de Vleeschouwer (vleeschouwer@seor.eur.nl)
Website Seor

TNO

Jeroen Pronk (jeroen.pronk@tno.nl)
Lisa Hummel (lisa.hummel@tno.nl)
Jenny Huijs (jenny.huijs@tno.nl)
Marloes van der Wal (marloes.vanderwal@tno.nl)
Sophie Emmert (sophie.emmert@tno.nl)
Nicole van Kesteren (nicole.vankesteren@tno.nl)
Website TNO

Utrecht Talent Alliantie

Joyce Oomen (Joyce@utrechttalentalliantie.nl)
Website Utrecht Talent Alliantie

Vebego

Marrit Schouten (Marrit.Schouten@vebego.com)
Website Vebego

Verwey-Jonker

Monique Stavenuiter (MStavenuiter@verwey-jonker.nl)|
Karin van Bemmel (kvanbemmel@verwey-jonker.nl)
Hilde Bakker (info@hildebakker.nl)
Website Verwey-Jonker

Windesheim

Sjiera de Vries (sjiera.de.vries@windesheim.nl)
Marjolein Booij (m.booij@windesheim.nl)
Kim Molenaar (h.w.molenaar@windesheim.nl)
Website Windesheim

Women Inc.

Joline Heusinkveld (joline@womeninc.nl)
Website Women Inc