Wie zijn wij?

Onderzoekers

Nagila Koster

Nagila Koster

Projectleider APOLO, Psycholoog in opleiding tot Gz-psycholoog,
promovendus Centrum Adolescenten Psychiatrie - Reinier van Arkel,
Ontwikkelingspsychologie - Universiteit Utrecht.

Paul Span

Paul Span

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist,
Vroege Interventie Psychose - Reinier van Arkel.

Ben Baaijens

Ben Baaijens

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist,
Persoonlijkheidsstoornissen - Reinier van Arkel.

Mark Nijssen

Mark Nijssen

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist,
Herlaarhof Vught - Reinier van Arkel.

Laurien Willems-Passtoors

Laurien Willems-Passtoors

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist,
Herlaarhof Veldhoven - Reinier van Arkel.

Desirée Florisson

Desirée Florisson

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist,
Infant Mental Health en Traumateam Herlaarhof Vught - Reinier van Arkel.

Lucia van den Aardweg

Lucia van den Aardweg

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist,
Afdeling Jongeren, Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Anne Douven

Anne Douven

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, gezins- en relatietherapeut,
Afdeling Jongeren, Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Supervisors

Marcel van Aken

Prof. Dr. Marcel van Aken

Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie,
Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.
Expertise: ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheid, temperament, sociale ontwikkeling,

Jos Egger

Prof. Dr. Jos Egger

Klinisch psycholoog/ klinisch neuropsycholoog,
hoogleraar Contextuele Neuropsychologie bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en bij de afdeling Neuro- en Revalidatiepsychologie. 

Odilia Laceulle

Dr. Odilia Laceulle

Universitair Docent, Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht,
Expertise: Ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheid, stress, psychopathologie.

Paul van der Heijden

Dr. Paul van der Heijden

Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut,
Centrum Adolescenten Psychiatrie Reinier van Arkel

Nina Verduijn

Drs. Nina Verduijn

Klinisch psycholoog / psychotherapeut / inhoudelijk manager
Afdeling Jongeren, Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg.

  Betrokken instellingen

Reinier van Arkel – Herlaarhof
Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook heeft Herlaarhof een team dat werkt in de jeugdhulpverlening. Herlaarhof is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten.

Logo de Herlaarhof

Reinier van Arkel – Centrum Adolescentenpsychiatrie
Het centrum Adolescentenpsychiatrie is een expertisecentrum en biedt specifieke diagnostiek en behandeling aan adolescenten en jongvolwassenen (16 t/m 23 jaar) met ernstige en complexe psychiatrische problemen.

Logo Reinier van Arkel

Vincent van Gogh – afdeling Jongeren
Deze afdeling bestaat uit een polikliniek, een kliniek (stabiliserende crisiszorg) en meerdere outreachende intensieve gezinstherapieteams (MST en MDFT). Zij bieden hulp aan jongeren van 12 tot 24 jaar en hun gezin, en zijn daarbij gericht op het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van complexe psychische of psychiatrische problemen.

Logo GGZ instelling Vincent van Gogh

Afdeling Ontwikkelingspsychologie – Universiteit Utrecht
De afdeling Ontwikkelingspsychologie bestudeert de ontwikkeling van baby's, kinderen en jongeren. In onze visie krijgt deze ontwikkeling vorm door een voortdurende wisselwerking tussen individuele kenmerken en de omgeving.

 

Onderzoeksthema Jeugd

Wil je maatschappelijke problemen aanpakken, dan kun je het beste beginnen bij kinderen. Het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth investeert in een veerkrachtige jeugd. Wetenschappers uit alle vakgebieden werken samen om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen. Hoe helpen we kinderen en jongeren groeien en bloeien in onze snel veranderende samenleving?