Hoe?

Hoe ziet het APOLO onderzoek eruit?

Nadat je al de belangrijke informatie over het onderzoek hebt gekregen (de informatie die op deze website of in de informatiebrief staat), wordt aan jou en je ouders gevraagd om een toestemmingsformulier te tekenen.

Het eerste deelnamemoment zal direct na het intakegesprek zijn. Voor de opvolgende deelnamemomenten en voor jongeren die al in behandeling zijn wordt er contact met je opgenomen om een afspraak te maken met een van onze onderzoekers. Deze afspraak zal ongeveer 1 uur duren. Je zal worden gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen en een kort gesprekje te hebben over één van de vragen. De vragenlijsten gaan over verschillende onderwerpen, zoals wie je bent, wat je hebt meegemaakt, dingen waar je moeite mee hebt en de relaties die je met je ouders en vrienden hebt. Ook vragen wij je ouders/verzorgers om een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit kost hen ongeveer een kwartier. Wij kunnen hen een e-mail sturen met daarin een link naar deze vragenlijsten. Zij kunnen er ook voor kiezen om deze lijsten tegelijkertijd met jou in te vullen bij de instelling.