Nieuws

Wist je dat veel mensen geïnteresseerd zijn in hoe de persoonlijkheid van jongeren zich ontwikkelt en hier onderzoek naar doen? Op dit deel van de site zullen we nieuwtjes plaatsen over dit onderwerp die we hebben gehoord en gelezen. Ook zullen we hier updates geven van hoe het onderzoeksproject APOLO loopt en wat we allemaal ontdekken.

Onder de deelnemers verloten we een mooie prijs en ook daarover zullen we hier informatie geven!

_______________

11 juni 2019: Symposium 'Voorkomen van ernstige psychische aandoeningen (EPA)'

Vincent van Gogh Instituut Venray

Voor programma en sprekers zie PDF.

_______________

16 mei 2019: Symposium 'Voorkomen van ernstige psychische aandoeningen'

Op 16 mei houden wij een middagsymposium waarin jonge enthousiaste clinici en onderzoekers zullen spreken over het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen. Zij zullen dit doen aan de hand van onderzoeksresultaten en voorbeelden uit de klinische praktijk. Tijdens het middagsymposium zal worden stilgestaan bij de volgende vragen:

  • Hoe bereik je kwetsbare jongeren?
  • Hoe ontwikkelen psychische stoornissen zich en hoe komen ze tot uiting in de adolescentie?
  • Hoe kun je ernstige psychische stoornissen zoals depressieve stoornissen, psychosespectrumstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen vroegtijdig onderkennen en behandelen?

Uiteraard zal er uitgebreid worden stilgestaan bij de adviezen voor de klinische praktijk.

Wij nodigen je van harte uit dit interessante symposium bij te wonen. Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, psychologen en psychiaters. Aanmelden kan via onderstaand e-mailadres met naam en eventueel BIG-registratie nummer.
Jongerensymposium@reiniervanarkel.nl

> Download het programma (pdf)

 

Kernteam APOLO

_______________

25 januari 2019

APOLO opent het nieuwe onderzoeksjaar. Het 'kernteam' werd vergezeld door de stagiaires en onderzoeksassistenten. Een presentatie over de eerste onderzoeksgegevens riep al vele interessante vragen op!

Viering eerste 10 deelnemers APOLO

_______________

21 november 2018

Binnen Vincent van Gogh zijn met dank aan de jongeren en behandelaren van Poli Heldr en het MDFT team de eerste 10 deelnemers geïncludeerd voor de APOLO-studie. Thumbs Up!

APOLO onderzoek naar adolescenten en hun persoonlijkheidsontwikkeling

_______________

17 augustus 2018

Wist je dat?

  • De eerste jongeren zijn gestart met de vragenlijsten en het interview?
  • De dataverzameling daarmee nu echt begonnen is?
  • Collega’s binnen Vincent van Gogh een ware ‘challenge’ hebben ontwikkeld om zoveel mogelijk jongeren te includeren?
  • Er artikelen geplaatst zijn over APOLO in de bladen ‘Reinier’ (Reinier van Arkel) en ‘Mentaal’ (Vincent van Gogh)?
  • Er een posterpresentatie gegeven is over APOLO op het jaarcongres KP en KNP op 20 april 2018, én op het symposium ‘Leren van elkaar; wetenschappelijk onderzoek in de praktijk’ van de Brabant Academie op 31 mei 2018?
  • Er op dit laatst genoemde symposium ook een workshop gegeven is door APOLO over persoonlijkheidsontwikkeling bij adolescenten en de opzet van ons onderzoek?
  • De eerste resultaten van APOLO worden gepresenteerd op een symposium op het jaarcongres van de European Society for the Study of Personality Disorders in Sitges – Spanje?
APOLO onderzoek naar adolescenten en hun persoonlijkheidsontwikkeling
APOLO project": de aftrap

_______________
30
maart 2018

"Alweer een kleine maand verder zijn we trots te kunnen vermelden dat de aftrap van APOLO ingeluid is met twee goed bezochte en geslaagde symposia. Op 15 maart vond de aftrap plaats bij Vincent van Gogh, en op 29 maart bij Reinier van Arkel. Marcel van Aken, Odilia Laceulle, Paul van der Heijden, Pinés Nuku en Nina Verduijn hebben presentaties gegeven over de ontwikkeling van de persoonlijkheid en diagnostiek en behandeling van jongeren met persoonlijkheidsproblematiek. Vervolgens heeft Nagila Koster het onderzoeksproject toegelicht en hebben Anne Douven en Lucia van den Aardweg bij Vincent van Gogh, en Desirée Florisson en Mark Nijssen bij Reinier van Arkel, verteld over de manier waarop de dataverzameling in de praktijk geïmplementeerd gaat worden. We willen alle aanwezigen hartelijk danken voor het enthousiasme en hun belangstelling en we zien uit naar een vruchtbare samenwerking. De presentaties zullen op de website verschijnen.

Ook zijn wij trots aan te mogen kondigen dat wij het APOLO onderzoek met een poster mogen presteren op het KP en KNP jubileumcongres op 20 april. Wij dingen mee voor een daar uitgereikte felbegeerde prijs, waarmee wij een financiële bijdrage hopen te mogen ontvangen die wij inzetten om het onderzoek steviger neer te kunnen zetten.

Ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt door de onderzoeksgroep aan de praktische zaken rondom implementatie van de dataverzameling. Zo hebben er o.a. twee trainingsbijeenkomsten plaatsgevonden voor onze bevlogen groep onderzoeksassistenten.

Wij kijken uit naar de komende periode waarin de dataverzameling zal gaan starten.

Heb je trouwens gezien dat de APOLO-video op de homepage van de website is geplaatst?"

_______________
2 maart 2018

Met de lancering van de website kunnen we direct een eerste update over de stand van zaken van het project geven. Na vele productieve (en gezellige) bijeenkomsten met de onderzoeksgroep wordt er hard toegewerkt naar de aankomende kick-off van de dataverzameling.  Zo is het draaiboek compleet, worden vragenlijsten ingebouwd in de systemen, worden enthousiaste onderzoeksassistenten getraind, zijn er visitekaartjes afgedrukt en zijn er foto’s en filmpjes voor op de website opgenomen. Ondertussen krijgt het APOLO-project naamsbekendheid door presentatie van het project op symposia en congressen. Wist je trouwens dat APOLO ook een Facebook en Linkedin pagina heeft? We kijken uit naar de kick-off!