Algemene voorwaarden

Aanmelding Summerschool Junior 2023


Deelname

 • Deelname aan Summerschool Junior is mogelijk voor kinderen die in schooljaar 2022-2023 in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool zitten.

Betaling deelnamekosten

 • De deelnamekosten (€175,00) moeten binnen 3 werkdagen worden betaald door middel van een iDEAL-betaling. U kunt direct na het aanmelden betalen via de pagina waarnaar u wordt doorgestuurd, of via de link die u in de bevestigingsmail ontvangt
 • Indien de betaling niet wordt voltooid, volgt er een betalingsherinnering per mail en vervolgens per sms.
 • Indien er ook na twee herinneringen niet is betaald, wordt de aanmelding uit het systeem verwijderd.

Wijziging inschrijving

 • Wijzigingen in de inschrijving van uw kind kunt u doorgeven door te reageren op de bevestigingsmail.

Annuleren inschrijving en retournering deelnamekosten

 • Alleen wanneer de annulering (vanuit ouder/verzorger van deelnemer) plaatsvindt voor 1 juli 2023, is restitutie van de deelnamekosten (€175,00) mogelijk.
 • Het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht zorgt ervoor dat de deelnamekosten worden teruggestort op uw rekening.
 • Vanaf 1 juli 2023 is retournering van de deelnamekosten niet meer mogelijk. Maar ook na 1 juli stellen wij het op prijs als u zou kunnen laten weten wanneer uw kind niet meer mee kan doen.
 • Om de inschrijving te annuleren, stuurt u een mail naar ssj.deelnemers@uu.nl met daarin de volgende gegevens:
 1. De naam van uw kind
 2. De week waarvoor uw kind is ingeschreven (week 1 of week 2)
 3. Het rekeningnummer waarnaar de deelnamekosten geretourneerd mogen worden
 4. Naam en adres van de rekeninghouder

Programma’s & groepsindeling

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om indien nodig wijzigingen in het programma door te voeren.
 • De organisatie houdt zoveel mogelijk rekening met voorkeuren wat betreft de indeling van de groepen. Er wordt geen garantie gegeven dat aan alle verzoeken kan worden voldaan.

Overmacht

 • Indien Summerschool Junior 2023 door vormen van overmacht toch niet door kan gaan, behoudt de organisatie zich het recht reeds betaalde deelnamekosten te behouden en op een later moment een besluit te maken met betrekking tot eventuele restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan Summerschool Junior 2023 geschiedt op eigen risico. De organisatie doet alles in haar kunnen om de programma’s zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 • De kinderen worden begeleid door studenten die een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben overlegd. Ouders zijn ervan op de hoogte en aanvaarden dat begeleiders in de meeste gevallen geen pedagogische diploma’s bezitten.
 • Begeleiders ontvangen de kinderen vanaf 9.00 uur in het vooraf gecommuniceerde ‘thuishonk’lokaal, en dragen hen weer over aan ouders/verzorgers in hetzelfde lokaal, om uiterlijk 17.00 uur. In de tussentijd vallen de kinderen onder de begeleiding van Summerschool Junior, daarbuiten niet.
 • De organisatie verwacht dat kinderen onder begeleiding worden gebracht en gehaald. Mag een kind alleen naar huis, dan dient dat vooraf per mail te worden doorgegeven aan de organisatie ssj.deelnemers@uu.nl en is dat op eigen risico.
 • Summerschool Junior is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen bezittingen of schade aan kleding en andere bezittingen.