PO folder voor het schooljaar 2020-2021

Samen met het basisonderwijs maken we de wereld van het lerende kind uitdagender!

Zeven schoolbesturen in het primair onderwijs, twee pabo’s en de Universiteit Utrecht werken intensief samen om de kwaliteit en het innovatieve vermogen van het PO in de regio Utrecht te bevorderen.

In onderstaande folder staan de activiteiten en lesmaterialen voor leerkrachten en leerlingen die we in dit samenwerkingsverband aanbieden in schooljaar 2020-2021.