Samenwerken voor én met het basisonderwijs

Zeven schoolbesturen in het primair onderwijs, twee pabo’s en de Universiteit Utrecht werken intensief samen om de kwaliteit en het innovatieve vermogen van het PO in de regio Utrecht te bevorderen. 

Gezamenlijk maken we onderzoek en de kennismaking met wetenschap toegankelijker. Zo bieden we activiteiten en lesmaterialen voor leerlingen en leerkrachten, die vind je terug op deze website.

Wie zijn de partners?

Meer informatie

Meer weten over dit partnerschap? Mail dan naar po-partnerschap@uu.nl.

Logo's PO Partnerschap