Ben jij die ambitieuze en nieuwsgierige (aanstaand) HBO-Verpleegkundige? Zie jij het als een uitdaging om de zorg te verbeteren? Nieuwe wetenschappelijke kennis ontwikkelen en vertalen naar de zorgpraktijk? Wil je werk en studie combineren? Dan is het masterprogramma Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht iets voor jou!

Uniek in Nederland

De master Verplegingswetenschap is uniek in Nederland. Alleen aan de Universiteit Utrecht wordt dit deeltijdprogramma aangeboden, dat een combinatie van werken en studeren mogelijk maakt. Het onderwijs kent een nauwe samenhang met onderzoek én praktijk. Inspirerende docenten werken met kleine groepen aan het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis over de zorgpraktijk. 

Bij Verplegingswetenschap proberen we echt een brug te slaan tussen wetenschap bedrijven van achter een bureau en de praktische behoeften op de afdeling.

Doel van het programma

Om verzekerd te blijven van kwalitatief goede zorg en de continuïteit daarvan is er voortdurend behoefte aan nieuwe kennis. Kennis gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en onderzoek en natuurlijk ook op een effectieve vertaling daarvan naar de zorgpraktijk, de zogenoemde ‘evidence based practice’. Het masterprogramma Verplegingswetenschap realiseert dit door inzichten uit de wetenschap en ervaringen uit de verpleegkundige praktijk met elkaar te verbinden.

De opleiding heeft een breed uitstroomprofiel: onder andere op het gebied van onderzoek, onderwijs en consultancy voor de zorg of leidinggevende.

Iets voor jou?

In het onderwijsprogramma leer je verschillende onderzoeksmethoden en instrumenten kennen. Daarnaast ligt een belangrijk accent op het in kaart brengen van bestaande wetenschappelijke kennis onder andere door systematisch literatuuronderzoek en het zelfstandig ontwikkelen van nieuwe kennis door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt in het tweede masterjaar, bij voorkeur in een van de onderzoeksgroepen binnen het UMC Utrecht, vaak in samenwerking met de hoogleraar Verplegingswetenschap of in een onderzoeksgroep van een van onze samenwerkingspartners in het land, en wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek.

In het kort

Diploma: 
Klinische Gezondheidswetenschappen
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Deeltijd
Studieduur: 
2 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd) 2024-2025: € 2.248

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 23.765

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66563
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geneeskunde
Brochure: 
Brochure aanvragen