Zie jij het als een uitdaging om de zorg te verbeteren? Nieuwe wetenschappelijke kennis ontwikkelen en vertalen naar de zorgpraktijk? Wil je werk en studie combineren? Dan is het masterprogramma Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht iets voor jou!

Bij Verplegingswetenschap proberen we echt een brug te slaan tussen wetenschap bedrijven van achter een bureau en de praktische behoeften op de afdeling.
Portretfoto van Milou Steenbergen

Doel van het programma

Om verzekerd te blijven van kwalitatief goede zorg en de continuïteit daarvan is er voortdurend behoefte aan nieuwe kennis. Kennis gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en onderzoek en natuurlijk ook op een effectieve vertaling daarvan naar de zorgpraktijk, de zogenoemde ‘evidence based practice’. Het masterprogramma Verplegingswetenschap realiseert dit door inzichten uit de wetenschap en ervaringen uit de verpleegkundige praktijk met elkaar te verbinden.

De opleiding heeft een breed uitstroomprofiel: onder andere op het gebied van onderzoek, onderwijs en consultancy voor de zorg of leidinggevende.
Portretfoto Anne-Marthe Kroon

Iets voor jou?

In het onderwijsprogramma leer je verschillende onderzoeksmethoden en instrumenten kennen. Daarnaast ligt een belangrijk accent op het in kaart brengen van bestaande wetenschappelijke kennis onder andere door systematisch literatuuronderzoek en het zelfstandig ontwikkelen van nieuwe kennis door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt in het tweede masterjaar, bij voorkeur in een van de onderzoeksgroepen binnen het UMC Utrecht, vaak in samenwerking met de hoogleraar Verplegingswetenschap of in een onderzoeksgroep van een van onze samenwerkingspartners in het land, en wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek. Ben jij die ambitieuze en nieuwsgierige wo’er of hbo’er met een life sciences bachelor (bijv. hbo-v) en aantoonbare belangstelling voor en kennis van de gezondheidszorg, de verpleegkunde in het bijzonder? Dan is Verplegingswetenschap iets voor jou!

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Klinische Gezondheidswetenschappen
  • Programma: Verplegingswetenschap
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66563
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Deeltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
  • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april
  • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geneeskunde