Testimonials

Milou Steenbergen, werkt als verpleegkundige en onderzoeker bij het UMC Utrecht

Portretfoto van Milou Steenbergen

‘Geslaagd ontslag’ is de naam van het onderzoek dat ik vanaf 1 september 2021 twee dagen per week ga doen. Als patiënten het ziekenhuis verlaten, ontvangen ze een ‘overdracht’. Vaak gaat op zo’n moment informatie verloren. Aan de andere kant gaat er ook best veel goed, en juist van die momenten willen we meer leren. Alle partijen rondom het ontslag worden betrokken bij het onderzoek, ook de ontvangende partijen die overdrachten krijgen. Ik heb veel zin in deze mooie combinatie van onderzoek doen en als verpleegkundige werken bij het UMC Utrecht.

Verplegingswetenschap is best breed: je kunt kiezen voor vakken richting een managementfunctie, voor het onderwijs, of - zoals ik heb gedaan - voor onderzoek. Onderzoek doen is misschien een minder bekende route in het verpleegkundig vakgebied. Maar als je dit leuk vindt, is deze master ideaal. Ik heb er analytisch naar verpleegproblemen leren kijken, beoordeel wetenschappelijke artikelen en heb de tools gekregen om zelf onderzoek te doen.

We werken met concrete onderzoeksopdrachten waardoor het zo in de praktijk toepasbaar is. Een voorbeeld? ‘Morele spanning’ is het gevoel dat verpleegkundigen kunnen hebben als ze een behandeling moeten geven aan iemand die al in de laatste fase van het leven zit. Artsen hebben doorgaans een meer prominente rol in de besluitvorming over behandeling, maar ook verpleegkundigen hebben een visie op wat hun patiënten nodig hebben in dit ziektestadium. Met mijn onderzoek liet ik zien dat vooral verpleegkundigen morele spanning kunnen ervaren in zo’n situatie. Zo brengen ze meer tijd met de patiënt door, waardoor zij er anders tegenaan kunnen kijken. Dat zijn waardevolle inzichten waar ik bijvoorbeeld met mijn collega’s op de verpleegkundige afdeling over spreek.

Aan het einde van mijn opleiding realiseerde ik me pas echt hoezeer ik gegroeid was in de analyse van verpleegproblemen vanuit steeds een ander perspectief. Onderzoeksresultaten vinden niet altijd makkelijk hun weg naar de praktijk. Bij Verplegingswetenschap proberen we echt die brug te slaan tussen wetenschap bedrijven van achter een bureau en de praktische behoeften op de afdeling. Daarom gaat het bij ons gelukkig sneller. 

Anne-Marthe Kroon, werkt als Product Owner Patiëntenportaal bij het UMC Utrecht

Portretfoto Anne-Marthe Kroon

Deze master leert je om meer vakoverstijgend, strategisch en analytisch denken. Wat mooi is aan de opleiding is dat je leert onderzoek te combineren met de praktijk. Je leert hoe je de theorie handen en voeten moet geven in bijvoorbeeld het ziekenhuis om zo collega’s mee te nemen in veranderingen die de zorg verbeteren. Daarvoor moet je een positief kritische houding hebben en je steeds afvragen of wat je doet ook het beste is.

De zorg zit in mijn bloed en als oncologieverpleegkundige had ik een prachtige baan. Toch wilde ik een andere uitdaging binnen de zorg. Mijn eerste idee was het onderwijs en daar had ik een mastertitel voor nodig. Ik koos voor Verplegingswetenschap omdat tijdens de voorlichting duidelijk werd dat er zeer betrokken docenten zitten die gepassioneerd zijn over het verpleegkundig vak. Voor mij was ook erg belangrijk dat de opleiding een breed uitstroomprofiel heeft waarmee je vele kanten op kan, zoals een andere baan binnen de zorg of werk in het onderzoek of onderwijs.

Wat een belangrijk onderdeel is van de opleiding is de samenwerking met medestudenten die vaak een andere achtergrond hebben en dus andere ervaringen met zich meebrengen. Je leest elkaars werk. Het leert je een positief kritische houding aan te nemen. Er is altijd ruimte voor vragen, opmerkingen of feedback. De veiligheid van de opleiding zorgt ook hier voor een maximaal leerrendement.

In het laatste jaar moet je een afstudeerscriptie schrijven. Die van mij ging over zorgbehoeften van melanoom overlevenden. Mijn hart ligt bij de oncologie en zodoende heb ik voor een eigen onderwerp gekozen binnen het Nederlands Kanker Instituut. Maar hoewel ik het onderzoek en het onderwerp zeer interessant vond, ben ik toch een andere richting op gegaan. Ik was ondertussen betrokken geraakt bij ICT-projecten in mijn ziekenhuis. Een voor mij nieuwe en erg interessante afdeling. Ik was zo enthousiast dat ik na mijn master de ICT-gezondheidszorg ben ingestapt.

Ik ben nu twee jaar klaar met de opleiding en heb een nieuwe baan bij het UMC Utrecht. Ik ben de schakel tussen het team dat het digitale patiëntendossier ontwikkelt en de zorgverleners. Met mijn ervaring als verpleegkundige ben ik een soort tolk, ik spreek dezelfde taal als de zorgverleners, maar inmiddels ook de taal van de ICT. Een voor mij, zeer waardevolle combinatie waar ik mij nog blijvend in wil ontwikkelen.