Studieprogramma

Het studieprogramma duurt twee jaar en bestaat uit acht cursussen, waaronder wetenschap in verpleegkundige praktijk en onderzoek & implementatie.

Het masterprogramma Verplegingswetenschap valt voor een deel samen met het masterprogramma Fysiotherapiewetenschap en Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals van de opleiding Klinische gezondheidswetenschappen. Dit deel wordt gezamenlijk aangeboden. Het onderwijs vindt plaats elke vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

In het laatste jaar vindt een deel van deze uren plaats op de onderzoeksstageplaats.

Studieopbouw

In het eerste studiejaar maak je kennis met onderzoek doen en de link met de praktijk. Tevens raak je verder vertrouwd met onderzoeksmethoden en statistiek. Bijvoorbeeld in het tweede semester, als we een belangrijk accent leggen op het in kaart brengen van bestaande wetenschappelijke kennis, onder andere door systematisch literatuuronderzoek. Je voert een eigen literatuuronderzoek uit ter voorbereiding op je afstudeeronderzoek, dat plaatsvindt in het tweede jaar. Daarnaast staat in het tweede semester ook het samenspel van onderzoek en implementatie centraal. We kijken naar de plaats van innovatie tijdens de opzet van een onderzoek, tijdens het uitvoeren van een onderzoek en ook daarna tijdens het verspreiden en inbedden van de resultaten in de praktijk.
 
In het tweede studiejaar richt je je op het plannen en uitvoeren van het eigen afstudeeronderzoek. Daarnaast kies je een keuzecursus op basis van eigen interesse en behoefte. 

  Locatie

  Je volgt het onderwijs vooral in het Hijmans van den Berghgebouw (HvdB-gebouw). De vloeren in dit gebouw moeten gerenoveerd worden. Deze renovatie is ingrijpend en lawaaiig waardoor het HvdB-gebouw vanaf april 2022 ruim een jaar gesloten zal zijn. De onderwijsactiviteiten vinden zolang plaats in andere ruimtes die voldoen aan de eisen van kwalitatief goed onderwijs. Gelukkig zijn deze alternatieve onderwijsruimtes maar vijf minuten lopen van het HvdB-gebouw of zelfs in het UMC Utrecht.

  Onderwijsvormen

  Werk-/onderwijsvormen:

  • Hoorcollege
  • Responsiecollege
  • Begeleide en onbegeleide werkgroepen
  • Practicum
  • Projectgroep

  In de onderwijsvormen staan kleinschaligheid, actieve studentenparticipatie en zelfstudie centraal.

  Toetsmethoden

  Examenvormen:

  • Schriftelijk tentamen
  • Digitale toets
  • Presentatie
  • Onderzoeksverslag

  Zoek je extra uitdaging?

  Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

  Lees meer over de honoursprogamma's